จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 42 ปี
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์การจำหน่ายกว่า 42 ปี   

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

        เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย นำเข้าส่งออกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น เครื่องแก้วสารเคมีอุปกรณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ร่วมถึงโปสเตอร์เพื่การศึกษา วีดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดียฯ โดยมีกลุ่มการบริหารสถาบันการศึกษาต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลักการบริหารตาระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
        เริ่มก่อตั้งบริษัท จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดภายใต้ชื่อ หจก. แกมม่าซัพพลาย เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่มสั่งสินค้าเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือสำหรับห้องทดลอง เพื่อการวิเคราะห์วิจัย เริ่มผลิตอุปกรณ์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีพ.ศ. 2522 รวมทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นนำจากต่างประเทศอาทิเช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เคยร่วมเป็นสมาชิกผู้ผลิต จำหน่ายสื่อการสอนทั่วโลก Worlddidac ร่วมเป็นสมาชิก สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าร่วมสมาคมการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        ปี พ.ศ. 2519 จดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกมม่าซัพพลาย
        ปี พ.ศ. 2535 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในนาม "บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด" (แทนชื่อ หจก. แกมม่าซัพพลาย เดิม)
        ปี พ.ศ. 2552 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายกิจการจาก 25 ล้านบาท เป็น 42 ล้านบาท
        ปี พ.ศ. 2553 ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารคลังสินค้าแห่งใหม่ รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท
        ปี พ.ศ. 2554 ได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
        ปี พ.ศ. 2555 ได้ลงทุนนำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพื่อให้ระบบการทำงานเข้าสู่มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสูง


หลักการสำคัญของบริษัทฯ คือยึดมั่นความจริงใจเป็นประการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

พร้อมทั้งการบริการก่อนและหลังการขายที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นไม่ว่าสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯ มอบให้แก่ลูกค้า จึงอยู่ในราคาที่ยุติธรรมเสมอมา และตลอดเวลาบริษัทฯ ก็ยังคำนึงถึงสถานภาพทางการตลาดโดยรวม จึงสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ
    Customer Satisfy : ความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเรา

ปัจจัยสู่ความสำเร็จคือการเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและการแข่งขันในโลก ปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญในข้อนี้เป็นอย่างมาก เพราะทุกวันนี้ตลาดสำหรับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีการเจริญเติบโตสูงมาก ก็มีความจำเป็นเช่นกัน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท แกมมาโก้ พร้อมเสมอที่จะเลือกนำเสนอสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว

     Fair Price : มีสินค้าอย่างต่อเนื่องในราคาที่แข่งขันได้

สินค้าของบริษัทฯ จะมีในสต็อกให้แก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา และเนื่องจากบริษัทฯ สต็อกไว้ทีละมากๆ ราคาที่ได้จึงไม่สูงดังนั้นราคาที่ขายให้ลูกค้าจึงขายได้ในราคาถูกและมีเหตุผล

     Excellent Service : บริการที่เป็นเลิศก่อนและหลังการขาย

บริษัทฯ จะมีการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่รวดเร็ว และแม่นยำ นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อลูกค้าของบริษัทฯ จะได้ทราบถึงรายละเอียดสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะได้ปรับแผนและทิศทางการขาย ปรับรุ่นสินค้าที่ขายอยู่ ให้อยุ่ในทิศทางที่เหมาะสม

     Justice with Customer : จริงใจ เอาใจใส่ลูกค้า และไม่เอาเปรียบลูกค้า

บริษัทฯ เน้นเรื่องนี้ให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสำนึกที่ดีและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งยังมีนโยบายการขายที่ชัดเจน นั่นหมายถึงว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้า เพราะบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการยัดเยียดให้ลูกค้าซื้อครั้งละมากๆ

 

 Untitled Document
GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
42nd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 42 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit