จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 42 ปี
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์การจำหน่ายกว่า 42 ปี   

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ
ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับ
 พนักงานขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เขตต่างจังหวัด 2 ตำแหน่ง
 
 
คุณสมบัติ:

  เพศชายหรือหญิง  อายุ 21-30 ปี

  ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี

  มีทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี

  มีไหวพริบ มีความกระตือรือร้น

 
 
 เจ้าหน้าที่นำเข้า ส่งออก 1 ตำแหน่ง
 
 
คุณสมบัติ:

  -เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

  -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

  -มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  -มีประสบการณ์การทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 
 International Sales
 
 
คุณสมบัติ:

   -Ability to learn and retain product specific information and utilize the feature to customers

  -Proven oral, written, telephone and presentation skills, strong interpersonal skills
  -Demonstrated record of achievement in a prior sales position 
  -Computer literate with knowledge of all Microsoft office Applications especially Excel 
  -Ability to travel and work in AEC country
  -Good communication in English (write, listening,and speaking)
  -Personal computer, e-mail
  -Knowledge of Science & Math educational equipment a plus
 
 
 หัวหน้างานผลิต และ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Production & RD Supervisor) 1 อัตรา
 
 
คุณสมบัติ:

   - ชาย / หญิง   อายุ   30 ปีขึ้นไป

   - มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานผลิต  ควบคุมการผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  5 ปีขึ้นไป

   - มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย รวมถึงการจดแจ้งเครื่องสำอาง ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข

   - มีความรู้ด้านระบบงาน  GMP Cosmetics

   -  มีความรู้ด้านเคมีเครื่องสำอาง,เคมีวิเคราะห์  การใช้เครื่องมือเคมีวิเคราะห์  ทักษะด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ทักษะการวางแผนการทำงาน

 
 
 

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

123 หมู่ที่1 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel.0-2459-4731-8 # 270 Fax:0-2459-4501
Website : http// www.gammaco.com
E-mail : personal@gammaco.com

 Untitled Document
GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
42nd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 42 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit