จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 831 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [ 10 ]   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
4050HN04  

Spinal Cord. Rabbit, C.s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 357 แผ่น

฿ 60.00

4050HO01  

Human Skin, Sec. (Showing swear gland)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 แผ่น

฿ 60.00

4050HR02  

Ovary. Cat. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 60.00

4050HR04  

Human Sperm. Smear.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 59 แผ่น

฿ 60.00

4050HU01  

Kidney. Rat, L. s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 31 แผ่น

฿ 60.00

4050MB09  

Pollen. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 383 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAM01  

Frog Egg One Cell Stage. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAM02  

Amphibia Embryo 2 celled Stage
สินค้าพร้อมจำหน่าย 41 แผ่น

฿ 80.00

4050ZAM03  

Frog Embryo Cleavage Stage. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAM04  

Frog Blastula. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 129 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAM05  

Frog Early Gastrula. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 31 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAM06  

Frog Late Gastrula. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 37 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAN01  

Earthworm. C.s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAR03  

Butterfly Mounth Parts. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAR04  

Mosquito Male Mounth Parts. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAR05  

Mosquito Female Mounth Parts. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAR06  

House Fly Male Mounth Parts. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 แผ่น

฿ 60.00

4050ZAR08  

Insect Compound Eye. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 49 แผ่น

฿ 80.00

4050ZAR15  

Mosquito Life Cycle. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 แผ่น

฿ 190.00

4050ZAR16  

Housefly Life Cycle. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 46 แผ่น

฿ 160.00

4050ZC04  

Hydra With Spermary. C.s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 แผ่น

฿ 60.00

4050ZC05  

Hydra With Overy. C.s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 29 แผ่น

฿ 60.00

4050ZN01  

Ascaris Eggs. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 35 แผ่น

฿ 60.00

4050ZN02  

Ascaris. C.s. Male & female on the same slide.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 แผ่น

฿ 60.00

4050ZO04  

Horse Ascaris Eggs(2N=6). Sec.(Showing mitosis of animal cell)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 แผ่น

฿ 120.00

4050ZO05  

Grasshopper Testis. Sec.(Showing the meiosis of animal cell)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 แผ่น

฿ 120.00

4050ZP01  

Ameoba proteus. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 แผ่น

฿ 60.00

4050ZPL08  

Taenia solium Scolex. W. m .
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 แผ่น

฿ 310.00

4050ZPL10  

Taenia solium Mature Proglottid. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 แผ่น

฿ 180.00

4050ZQ01  

marchantia archegonium l.s
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [ 10 ]   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit