จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 831 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [ 11 ]   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
4050ZQ02  

marchantia artherdium l.s
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ03  

moss archegonlium l.s
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ04  

Sponge bony tissue w.m.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ 60.00

4050ZQ05  

moss artherdium l.s
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ06  

moss protonema wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ07  

fern antheridia wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ08  

fern archegonia wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ09  

fern leaf with sorus and sporangia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ10  

fern prothallium wm with young sporophyte
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ100  

thyroid sec.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ101  

pancreas sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ102  

cerebrum sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ103  

spinal cord c.s
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ104  

kidney c.s
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ105  

ovary sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 50 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ106  

lung sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ107  

fish scales,placoid wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ108  

fish scales ctenoid wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ109  

fish scales cycloid wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ11  

lilium stigmaand style l.s showing pollen tubes
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ110  

animal hairs wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ111  

retile scales wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ112  

sickle-cell anemia blood smear
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 แผ่น

฿ 460.00

4050ZQ113  

cartilage ,elastic sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 150.00

4050ZQ114  

catilage hyalin sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ115  

tendon
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ116  

mammary gland
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ117  

ovary ls.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ118  

ovary cs.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ119  

testis ls.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 60.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [ 11 ]   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit