จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 831 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [ 15 ]   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
4050ZQ61  

planaria three region cs.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ62  

daphnia wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ63  

body louse wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 250.00

4050ZQ64  

flea wm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 250.00

4050ZQ65  

tick wm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 250.00

4050ZQ66  

rotifer wm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 แผ่น

฿ 60.00

4050ZQ67  

cyclops wm with several specimens per slides
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 130.00

4050ZQ68  

antenna types of insects wm serveral types
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 350.00

4050ZQ69  

hookworm wm male
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 680.00

4050ZQ70  

hookworm wm female
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 680.00

4050ZQ71  

fasciola hepatica wm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 150.00

4050ZQ72  

scolex
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 510.00

4050ZQ73  

immature
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 330.00

4050ZQ74  

mature
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 330.00

4050ZQ75  

gravid proglottid
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 330.00

4050ZQ76  

trichinella larva encysted in muscle l.s
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 170.00

4050ZQ77  

trichinella adulat w.m male
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 330.00

4050ZQ78  

trichinella adulat w.m female
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 330.00

4050ZQ79  

thick skin
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 80.00

4050ZQ80  

skin,white and black
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ81  

simple squamous epithelium
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 150.00

4050ZQ82  

stratified squamous epithelium
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ83  

simple cuboidal epithelium
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ84  

stratified cuboidal epithelium
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ85  

simple columnar epithelium
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ86  

stratified columnar epithelium
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 150.00

4050ZQ87  

pseudostratified columnar epithelium
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ88  

keratinzed epithelium
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

4050ZQ90  

ground bone c.s
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 160.00

4050ZQ91  

artery c.s
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 60.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [ 15 ]   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit