จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 829 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   [ 21 ]   22   23   24   25   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
85NSL10054  

Streptococcus lactis. Milk culture
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10055  

Chara, w.m. of thallus with sex organs-a common stonewort
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10056  

Chlamydomonas sp., w.m. Unicellular flagellate
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10057  

Chlorella, w.m. Used in research on nutrition studies
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10059  

Green algae, six mixed types
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10061  

Oedogonium, w.m. of macrandrous species, shows filaments with antheridia and oogonia, germinating zoospores and zygotes
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10064  

Spirogyra, vegetative, w.m. Perfectly turgid filaments, nucleus with protoplasmic strands very vivid
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10065  

Spirogyra, w.m. of vegetative and conjugating filaments. Many stages shown
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10066  

Ulothrix, sex organs, w.m. Multicellular filament
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10067  

Volvox, w.m. All stages
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10068  

Zygnema, vegetative, w.m. Shows two stellate chloroplasts, each with central pyrenoid within each cell of the filaments
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10072  

Ceratium sp., w.m. Freshwater form, taken from lake Erie. Some Aphanizomenon sp. Present also
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 400.00

85NSL10073  

Focus, monecious conceptacle, c.s. Shows both antheridia and oogonia
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 420.00

85NSL10074  

Batrachospermum, w.m. A freshwater red algae
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 400.00

85NSL10075  

Lichen, sec. Through thallus and apothecia
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10077  

Rhizopus nigricans (bread mold), w.m. Rhizoides, Sporangia and Sporangiophores
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10078  

Rhizopus nigricans, with zygotes and sporangia, w.m.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10079  

Aspergillus, w.m. (brown or green mold)
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10081  

Penicillium (blue mold), w.m. Shows mycelia, conidia and conidiophores
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10082  

Saccharomyces cervesias (yeast), w.m. of budding cells
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10083  

Schizosaccharomyces, w.m. showing ascii with eight ascospores
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10084  

Coprinus (mushroom), c.s. Through entire specimen
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ CALL

85NSL10087  

Foraminifera, w.m.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10088  

Radiolarian ooze, w.m. Skeletons of this geologically important protozoan cover vast areas of the ocean floor
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10089  

Euglena, w.m Well-stained specimens in abundance
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10090  

Trypanosoma gambiense, blood smear, causative agent of Gambian or West African Sleeping Sickness
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 900.00

85NSL10093  

Paramecium caudatum, conjugation, w.m. Many specimens undergoing conjugation. Mitotic changes are very evident
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10096  

Vorticella, w.m.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10098  

Mixed protozoa, w.m. This special preparation includes species comprising the four major phyla. Representatives from Sarcodina. Mastigophora, Ciliophora, and Sporozoa are present in abundance
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10100  

Marchantia antheridial head. l.s. Cavities in male disc, Antheridia well-shown
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   [ 21 ]   22   23   24   25   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
43rd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit