จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 831 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   [ 22 ]   23   24   25   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
85NSL10098  

Mixed protozoa, w.m. This special preparation includes species comprising the four major phyla. Representatives from Sarcodina. Mastigophora, Ciliophora, and Sporozoa are present in abundance
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10100  

Marchantia antheridial head. l.s. Cavities in male disc, Antheridia well-shown
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10101  

Marchantia antheridial head. l.s. Section of disc shows Archegonia contained on undersurface
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10106  

Fern Life History. Four on one slide; Rhizome, c.s., Leaflet with sori, c.s. Prothallium with antheridia, w.m. and Prothallium with sporophyte, w.m.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10107  

Fern leaflet with sorus, sec, shows several sporangia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10108  

Fren prothallium, w.m. with antheridia and archegonia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10109  

Fren prothallium, w.m. with antheridia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10110  

Fren prothallium, w.m. with archegonia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10112  

Pine Life History. Four on one slide, Slide has, c.s. of root, one year stem, c.s. of leaf, l.s. of male and female cones
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10113  

Pinus larico, leaf, c.s. (two needle)
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10114  

Pinus pollen, w.m.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10115  

Monocot and dicot roots, c.s. Usually Lilium and Ranunculus root on same slide.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10116  

Allium (onion), root tip, l.s. All stages of mitosis present. Chromosomes vividly stained deep red by Feulgen nuclear reaction for DNA. Lightly counterstained, showing cytoplasmic features
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10118  

Allium (onion), root tip, c.s. and l.s. All stages of mitosis shown, Cross sections at several levels give polar views of mitosis. Feulgen stain
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10119  

Allium (onion), root tip, l.s. for mitosis. Quadruple stain
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10120  

Allium (onion), root tip, squash, Feulgen stain. Single layer of intact cells: chromosomes beautifully demonstrated against almost colorless background
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10121  

Lilium (lily), root, c.s. ?Typical? monocot root
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10123  

Root hairs, w.m. of grass root tip. Meristem region, Root cap and root hair origin beautifully demonstrated in the mount of young root tip
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10124  

Zea mays (corn) root, c.s. Section of mature root showing general structure
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10125  

Zea mays root tip, l.s.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10126  

Helianthus (sunflower), mature root, c.s.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10127  

Ranunculus (buttercup), roots, c.s. of young and mature. Mature root shows complete metaxylem, epidermis, Pericycle, phloem, cambium. Young root with protoxylem
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10128  

Ranunculus (buttercup), roots, c.s. of spring and fall Roots. Nicely demonstrated starch storage and utilization
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10129  

Tilia Americana (basswood), c.s. of woody root
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10130  

Monocot and dicot stems, ?Typical? monocot and dicot stems on same slide for comparison
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10131  

Elodea, stem, c.s.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10132  

Lilium (lily), stem, c.s. ?Typical? monocotyledon with scattered vascular bundles surrounded by parenchyma cells
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10134  

Zea mays (corn), stem, c.s. and l.s. Two on one slide
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10135  

Zea mays (corn), stem, c.s. Commonly studied typical monocot stem, beautifully stained
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10136  

Coleus, stem, c.s. Square stem with four main vascular bundies
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   [ 22 ]   23   24   25   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit