จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 829 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   [ 22 ]   23   24   25   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
85NSL10101  

Marchantia antheridial head. l.s. Section of disc shows Archegonia contained on undersurface
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10106  

Fern Life History. Four on one slide; Rhizome, c.s., Leaflet with sori, c.s. Prothallium with antheridia, w.m. and Prothallium with sporophyte, w.m.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10107  

Fern leaflet with sorus, sec, shows several sporangia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10108  

Fren prothallium, w.m. with antheridia and archegonia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10109  

Fren prothallium, w.m. with antheridia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10110  

Fren prothallium, w.m. with archegonia
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10112  

Pine Life History. Four on one slide, Slide has, c.s. of root, one year stem, c.s. of leaf, l.s. of male and female cones
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10113  

Pinus larico, leaf, c.s. (two needle)
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10114  

Pinus pollen, w.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ CALL

85NSL10115  

Monocot and dicot roots, c.s. Usually Lilium and Ranunculus root on same slide.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ CALL

85NSL10116  

Allium (onion), root tip, l.s. All stages of mitosis present. Chromosomes vividly stained deep red by Feulgen nuclear reaction for DNA. Lightly counterstained, showing cytoplasmic features
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10118  

Allium (onion), root tip, c.s. and l.s. All stages of mitosis shown, Cross sections at several levels give polar views of mitosis. Feulgen stain
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10119  

Allium (onion), root tip, l.s. for mitosis. Quadruple stain
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10120  

Allium (onion), root tip, squash, Feulgen stain. Single layer of intact cells: chromosomes beautifully demonstrated against almost colorless background
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10121  

Lilium (lily), root, c.s. ?Typical? monocot root
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10123  

Root hairs, w.m. of grass root tip. Meristem region, Root cap and root hair origin beautifully demonstrated in the mount of young root tip
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ CALL

85NSL10124  

Zea mays (corn) root, c.s. Section of mature root showing general structure
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10125  

Zea mays root tip, l.s.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10126  

Helianthus (sunflower), mature root, c.s.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10127  

Ranunculus (buttercup), roots, c.s. of young and mature. Mature root shows complete metaxylem, epidermis, Pericycle, phloem, cambium. Young root with protoxylem
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ CALL

85NSL10128  

Ranunculus (buttercup), roots, c.s. of spring and fall Roots. Nicely demonstrated starch storage and utilization
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10129  

Tilia Americana (basswood), c.s. of woody root
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10130  

Monocot and dicot stems, ?Typical? monocot and dicot stems on same slide for comparison
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10131  

Elodea, stem, c.s.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10132  

Lilium (lily), stem, c.s. ?Typical? monocotyledon with scattered vascular bundles surrounded by parenchyma cells
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10134  

Zea mays (corn), stem, c.s. and l.s. Two on one slide
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10135  

Zea mays (corn), stem, c.s. Commonly studied typical monocot stem, beautifully stained
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10136  

Coleus, stem, c.s. Square stem with four main vascular bundies
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ CALL

85NSL10137  

Cucurbita (pumpkin, squash, gourd), stems, c.s. and l.s. Excellent for study of phloem sieve tubes, sieve plates, and companion cells
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ CALL

85NSL10138  

Helianthus (sunflower), young and mature stem, c.s. Young stem shows stele tissue in distinct bundle as contrasted to the mature stem with stele in continuous layers, An excellent value, as this preparation is used for detailed study of most dicot stem structures
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   [ 22 ]   23   24   25   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
43rd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit