จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 829 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   [ 24 ]   25   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
85NSL10180  

Dipylidium caninum (dog tapeworm), composite slide, w.m. of scolex, immature, mature, and gravid proglottids
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ CALL

85NSL10181  

Taenia sp. (tapeworm), w.m. of scolex and immature proglottids
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10182  

Taenia sp. (tapeworm), w.m. of mature proglottid
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10183  

Taenia sp. (tapeworm), composite slide, w.m. of scolex, immature, mature, and gravid proglottids. The dog tapeworm
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10184  

Rotifers, w.m., well-extended specimens
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10185  

Lumbricus terrestris (earthworm), c.s. through anterior (spermary) and posterior regions
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10186  

Lumbricus terrestris (earthworm), c.s. through posterior region. This slide is generally used to demonstrate the earthworm morphology
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10188  

Ascaris mitosis, early cleavage. All stages of mitosis. Chromosome morphology is very clear. Centrosomes are very evident
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10189  

Ancylostoma caninum (hookworm), female, w.m.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10190  

Ancylostoma caninum (hookworm), male and female on same slide, w.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ CALL

85NSL10191  

Trichinella spiralis (trichina worm), adult, male and female, w.m.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10192  

Trichinella spiralis (trichina worm), in muscle, sec. Show larva encysted in muscles
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10193  

Cyclops, w.m. Several specimens per slide, some with egg sacs
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10195  

Phankton, w.m, of zooplankton as found in fresh water. Consists mainly of several kinds of crustacean
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10196  

Tick and mite, w.m.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10197  

Pediculus humanis (human body louse), w.m
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10198  

Drosophila (fruit fly), male and female, w.m. One male and one female per slide. Sexual characteristics are evident
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10199  

Dog and cat fleas, w.m. Two on one slide
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10200  

Honeybee sting and poison sac, w.m.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10201  

Housefly head, w.m. Flattened, mouth parts well extended
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10202  

Mosquito Life Cycle, w.m. Culex sm. Egg. Larva pupa, and adult male and female on same slide; an outstanding preparation
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10203  

Antenna types, five kinds, w.m. Includes plumose type from mosquito, geniculate (elbowed) type from Anthonomus grandis (boll weevil), clubbed type from butterfly, moniliform type from Tenebrio, and aristate type from the common housefly
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10204  

Legs, three types, w.m. Includes cricket jumping leg water boatman swimming leg, and honeybee third leg with pollen basket
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10205  

Wings, four types, w.m. Includes butterfly wing piece with scales, cricket wing with file and scraper, squash bug wing which is
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10206  

Asterias(starfish), w.m. all stages through bipinnaria. Includes cleavage, blastula, gastrula, and bipinnaria stages
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10207  

Whitefish, mitosis, section of blastodisc. An excellent slide to demonstrate animal mitosis
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10208  

Blood smear (frog), Wright?s stain
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10209  

Ovary (frog), c.s. showing developing eggs
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ - วัน )

฿ CALL

85NSL10210  

Skin (frog), w.m. Stained for cell boundaries
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ CALL

85NSL10211  

Sperm (frog), smear
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   [ 24 ]   25   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
43rd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit