จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 831 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   [ 25 ]   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
85NSL10210  

Skin (frog), w.m. Stained for cell boundaries
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10211  

Sperm (frog), smear
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10212  

Barr bodies in isolated buccal squamous epithelial cell of human female
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10213  

Epithelium, three types, Secs. of kidney, intestine, and esophagus human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10214  

Epithelium, three types, sec., cat, Simple squamous, columnar, and cuboidal epithelium f or comparative study-non human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10215  

Epithelium, pseudo-stratified ciliated, sec. of trachea- nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10216  

Epithelium, simple cuboidal, sec. of the kidney-nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10217  

Epithelium, simple columnar, sec. of intestine- nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10218  

Epithelium, squamous, smear of the buccal mucosa- nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10219  

Epithelium, stratified squamous, nonkeratinzed, c.s. Section of the esophagus
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10220  

Epithelium, transitional, sec. from urinary bladder
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10221  

Skin, thick, sec.Taken from the palmar or volar region
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10222  

Skin, white, sec. of general body skin human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10223  

Skin, white, and Negro, sec. human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10224  

Adipose tissue, sec. Human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10225  

Bone, decalcified, c.s. and l.s., cat- nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10226  

Bone, developing long, l.s. Slide shows the palisades of prolife rating and hypertrophic cartilage cells, the zone of the provisional calcification, and the osteoblastic and osteoclastic activity on the osteoid tissue-nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10227  

Bone, ground, c.s., horse. Method produces sharp detail haversian system, lacunae, and canaliculi-nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10228  

Bone, ground, c.s. human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10229  

Bone, ground, c.s. and l.s. human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10230  

Cartilage, elastic, sec. Elastic tissue stain human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10231  

Cartilage, hyaline, sec. human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10232  

Tendon, white fibrous, c.s., l.s. cat-nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10233  

Blood smear, Wright?s stain human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10234  

Artery and vein, c.s. human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10235  

Artery, vein, and capillary, c.s., cat-nonhuman
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10236  

Stickle-cell anemia, blood smear-human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10237  

Cardiac muscle, l.s. human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10238  

Cardiac muscle, intercalated disks, l.s. A special stain to show this particular type of anastomosis
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

85NSL10239  

Involuntary (Smooth) muscle, c.s. and l.s. human
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   [ 25 ]   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit