จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 831 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   [ 9 ]   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
4050BR01  

Corn Root Tip. L.s .
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 แผ่น

฿ 60.00

4050BR03  

Broad bean Root. C.s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 41 แผ่น

฿ 80.00

4050BS01  

Sunflower Stem. C.s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 408 แผ่น

฿ 80.00

4050BS02  

Corn Stem. C.s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 292 แผ่น

฿ 60.00

4050BS06  

One,Two and Three Year Tilia Stems. C.s. Together on one glass.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 38 แผ่น

฿ 110.00

4050BS07  

Herbaceous and Woody Stems C.s. Sunflower and tilia on same slide.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 แผ่น

฿ 90.00

4050BS08  

Monocot and Dicot Stem C.s. Corn and sunflower on one glass.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 31 แผ่น

฿ 180.00

4050BS14  

Sclerenchyma. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 แผ่น

฿ 60.00

4050BS15  

Collenchyma. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 60.00

4050G01  

Drosophila Salivary Gland Chromosomes. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 แผ่น

฿ 100.00

4050G02  

Human Chromosomes. Male, 46, XY.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 180.00

4050G03  

Human Chromosomes. Female, 46, XX.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 180.00

4050HC01  

Loose Connective Tissue W. m .
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 แผ่น

฿ 60.00

4050HC02  

Fiber Connective Tissue. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 แผ่น

฿ 60.00

4050HC05  

Hyalone Cartilage. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 แผ่น

฿ 60.00

4050HC09  

Elastic Cartilage Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 แผ่น

฿ 60.00

4050HC10  

Fibrous Cartilage. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 แผ่น

฿ 90.00

4050HD01  

Taste Buds. Rabbit, sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 26 แผ่น

฿ 60.00

4050HD04  

Intestine. C.s.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 แผ่น

฿ 60.00

4050HE01  

Human Mouth Epithelia Cell. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 268 แผ่น

฿ 80.00

4050HE02  

Epithelia Cell. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 แผ่น

฿ 60.00

4050HE03  

Simple Squamous Epethelium. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 แผ่น

฿ 60.00

4050HE05  

Simple Columnar Epithelium. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 แผ่น

฿ 60.00

4050HE06  

Simple Ciliated Columnar Epithelium. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 แผ่น

฿ 60.00

4050HE07  

Simple Cuboidal Epithelium. Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 60.00

4050HM01  

Smooth Muscle. Frog, Teased.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 90.00

4050HM02  

Skeletal Muscle,Dog, L.s.& c.s.on the same slide.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 แผ่น

฿ 60.00

4050HM03  

Cardiac Muscle . Human . Sec.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 แผ่น

฿ 120.00

4050HN01  

Motor Neuron. Ox. W.m.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 แผ่น

฿ 60.00

4050HN03  

Cerebral Cortex. Sec.(Showing pyramidal neuron)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 26 แผ่น

฿ 60.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   [ 9 ]   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit