จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > CD-VCD

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 152 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2   3   4   5   6
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
40CU001  

Cloning
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 แผ่น

฿ 240.00

การแบ่งเซลล์
40CU002  
การแบ่งเซลล์

Cells division
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 แผ่น

฿ 240.00

การสืบพันธุ์และวงจรชีวิต
40CU003  
การสืบพันธุ์และวงจรชีวิต

Reproduction and life cycle
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 240.00

ป่าและการวิเคราะห์โครงสร้างของป่า
40CU004  
ป่าและการวิเคราะห์โครงสร้างของป่า

Forest and structure analization
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 แผ่น

฿ 240.00

พันธุศาสตร์และชีวิต
40CU005  
พันธุศาสตร์และชีวิต

Genetic and life
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 แผ่น

฿ 240.00

เวบเพจปฏิบัติการพันธุศาสตร์
40CU006  
เวบเพจปฏิบัติการพันธุศาสตร์

Genetic practice webpage
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 แผ่น

฿ 240.00

สารพันธุกรรม
40CU007  
สารพันธุกรรม

Genetic materials
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 แผ่น

฿ 240.00

40CU008  

GMOs
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 แผ่น

฿ 240.00

พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล
40CU009  
พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล

Mendels law and genetic inheritance
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 240.00

การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของแมลงหวี่
40CU010  
การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของแมลงหวี่

Fruit flys genetic education
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 แผ่น

฿ 240.00

หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ของพันธุวิศวกรรม
40CU011  
หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ของพันธุวิศวกรรม

Basic principle and applied genetic engineering
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 แผ่น

฿ 240.00

ชุดสกัดจีโนมดีเอ็นเอ
40CU013  
ชุดสกัดจีโนมดีเอ็นเอ

Genome Direct to View Genome Direct to View test kit
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 15 วัน )

฿ 950.00

ระบบทดลองสัมผัสดีเอ็นเอด้วยตนเอง
40CU014  
ระบบทดลองสัมผัสดีเอ็นเอด้วยตนเอง

Yourself touch DNA test kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ชุด

฿ 650.00

CD การสอนคณิตศาตร์ประถมศึกษา (Mattimath)
50MTCD001  
CD การสอนคณิตศาตร์ประถมศึกษา (Mattimath)

NLVM 10-pack Mobile License CDs - English
สินค้าพร้อมจำหน่าย 91 แผ่น

฿ 3,500.00

ระบบประสาท
62VCD01  
ระบบประสาท

The Nervous System
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 300.00

ระบบกล้ามเนื้อ
62VCD02  
ระบบกล้ามเนื้อ

Muscles and Movement
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 300.00

ไมโครเวฟ
62VCD03  
ไมโครเวฟ

Microwave
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 300.00

รังสีที่มองไม่เห็น
62VCD04  
รังสีที่มองไม่เห็น

Spectrum Rays
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 300.00

คลื่นโทรทัศน์
62VCD05  
คลื่นโทรทัศน์

Television Waves
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 แผ่น

฿ 300.00

รังสีอุลตร้าไวโอเลต
62VCD06  
รังสีอุลตร้าไวโอเลต

Ultraviolet Waves
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 แผ่น

฿ 300.00

โลกแห่งแสงสี
62VCD07  
โลกแห่งแสงสี

Light and Color
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 300.00

ดาวเทียมสื่อสาร
62VCD08  
ดาวเทียมสื่อสาร

Satellite Communications
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 300.00

แสงอาทิตย์และพลังงาน
62VCD09  
แสงอาทิตย์และพลังงาน

The Sun and Energy
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 300.00

การถนอมและแปรรูปอาหาร
62VCD10  
การถนอมและแปรรูปอาหาร

Food Preservation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 300.00

สมมูลและสัจนิรันดร์
62VCD100  
สมมูลและสัจนิรันดร์


สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 แผ่น

฿ 300.00

ความสัมพันธ์
62VCD101  
ความสัมพันธ์

Relation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 แผ่น

฿ 300.00

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
62VCD102  
โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

Domain and Range of Relation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 300.00

กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1
62VCD103  
กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1

Graph of Relation Part 1
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 แผ่น

฿ 300.00

กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2
62VCD104  
กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2

Graph of Relation Part 2
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 แผ่น

฿ 300.00

อินเวอร์สของความสัมพันธ์
62VCD105  
อินเวอร์สของความสัมพันธ์

Inverse of Relation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 แผ่น

฿ 300.00

Page :   [ 1 ]   2   3   4   5   6
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit