จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 42 ปี
   CATALOGUE > CD-VCD

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 152 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2   3   4   5   6
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
40CU001  

Cloning

฿ 240.00

in stock now

การแบ่งเซลล์

฿ 240.00

in stock now

การสืบพันธุ์และวงจรชีวิต

฿ 240.00

in stock now

ป่าและการวิเคราะห์โครงสร้างของป่า

฿ 240.00

in stock now

พันธุศาสตร์และชีวิต

฿ 240.00

in stock now

เวบเพจปฏิบัติการพันธุศาสตร์

฿ 240.00

in stock now

สารพันธุกรรม

฿ 240.00

in stock now

40CU008  

GMOs

฿ 240.00

in stock now

พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล

฿ 240.00

in stock now

การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของแมลงหวี่

฿ 240.00

in stock now

หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ของพันธุวิศวกรรม

฿ 240.00

in stock now

ชุดสมบูรณ์
40CU012  
ชุดสมบูรณ์

Gel Eectrophoresis Gel Electrophoresis test kit
ยกเลิกจำหน่าย
ชุดสกัดจีโนมดีเอ็นเอ
40CU013  
ชุดสกัดจีโนมดีเอ็นเอ

Genome Direct to View Genome Direct to View test kit

฿ 950.00

in stock now

ระบบทดลองสัมผัสดีเอ็นเอด้วยตนเอง

฿ 650.00

in stock now

CD การสอนคณิตศาตร์ประถมศึกษา (Mattimath)

฿ 3,500.00

in stock now

ภาษาอังกฤษ ป.1-3 เรื่องตีความเรื่องที่ฟัง

฿ 420.00

in stock now

ภาษาอังกฤษ ป.1-3 เรื่องสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ยกเลิกจำหน่าย
ภาษาอังกฤษ ป.1-3 เรื่องการพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอ

฿ 420.00

in stock now

ภาษาอังกฤษ ป.4-6 เรื่องตีความเรื่องที่ฟัง

฿ 420.00

in stock now

ภาษาอังกฤษ ป.4-6 เรื่องสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล

฿ 420.00

in stock now

ภาษาอังกฤษ ป.4-6 เรื่องการพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอ

฿ 420.00

in stock now

ภาษาอังกฤษ ม.1-3 เรื่องตีความเรื่องที่ฟัง

฿ 420.00

in stock now

ภาษาอังกฤษ ม.1-3 เรื่องสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล

฿ 420.00

in stock now

ภาษาอังกฤษ ม.1-3 เรื่องการพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอ

฿ 420.00

in stock now

MATH TEST ป1:แผ่น 1

฿ 300.00

in stock now

MATH TEST ป1: แผ่น 2

฿ 300.00

in stock now

MATH TEST ป2: แผ่น 1

฿ 300.00

in stock now

MATH TEST ป2: แผ่น 2

฿ 300.00

in stock now

MATH TEST ป3: แผ่น 1

฿ 300.00

in stock now

MATH TEST ป3: แผ่น 2

฿ 300.00

in stock now

Page :   [ 1 ]   2   3   4   5   6
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 Untitled Document
GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
42nd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 42 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit