จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [ 10 ]   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
เสื้อกราวน์แขนยาว
3019218  
เสื้อกราวน์แขนยาว

Long sleeves gown
สินค้าพร้อมจำหน่าย 63 ตัว

฿ 550.00

ไส้ตะเกียง
3019220  
ไส้ตะเกียง

Wick
สินค้าพร้อมจำหน่าย 226 ถุง

฿ 20.00

หมึกโครมาโตรกราฟฟี่
3019225  
หมึกโครมาโตรกราฟฟี่

Chromatography Ink
สินค้าพร้อมจำหน่าย 120 ขวด

฿ 60.00

หมึกดำ
3019230  
หมึกดำ

Black Ink
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ขวด

฿ 32.00

หมึกแดง
3019235  
หมึกแดง

Red Ink
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ขวด

฿ 32.00

หมึกน้ำเงิน
3019240  
หมึกน้ำเงิน

Blue Ink
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ขวด

฿ 32.00

หม้อดูดความชื้นขนาด 150 มม.
3019245  
หม้อดูดความชื้นขนาด 150 มม.

Desiccator (vacuum) size 150 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ใบ

฿ 2,400.00

หม้อดูดความชื้นขนาด 200 มม.
3019246  
หม้อดูดความชื้นขนาด 200 มม.

Desiccator (vacuum) size 200 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ใบ

฿ 3,800.00

หม้อดูดความชื้นขนาด 250 มม.
3019247  
หม้อดูดความชื้นขนาด 250 มม.

Desiccator (vacuum) size 250 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ใบ

฿ 4,500.00

หลอดนำก๊าซปลายข้างหนึ่งตีบ (10 อันต่อชุด)
3019265  
หลอดนำก๊าซปลายข้างหนึ่งตีบ (10 อันต่อชุด)

Glass tube, one end constricted (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 26 ชุด

฿ 50.00

หลอดหยดแก้ว 10 ซม. (10 อันต่อชุด)
3019310  
หลอดหยดแก้ว 10 ซม. (10 อันต่อชุด)

Glass Dropper 10 cm. (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 545 ชุด

฿ 110.00

หลอดหยดแก้ว 20 ซม. (10 อันต่อชุด)
3019311  
หลอดหยดแก้ว 20 ซม. (10 อันต่อชุด)

Glass Dropper 20 cm. (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ชุด

฿ 140.00

หลอดหยดพลาสติก (20 อันต่อชุด)
3019312  
หลอดหยดพลาสติก (20 อันต่อชุด)

Plastic Dropper (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 250 ชุด

฿ 76.00

หลอดคาปิลลารี่ (100 หลอดต่อกล่อง)
3019315  
หลอดคาปิลลารี่ (100 หลอดต่อกล่อง)

Capillary Tubes (100 tubes/box)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 150.00

หลอดคาปิลลารี่ 2 มม. ยาว 30 ซม.
3019320  
หลอดคาปิลลารี่ 2 มม. ยาว 30 ซม.

Capillary Tubes 2 mm. length 30 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 165 อัน

฿ 95.00

หลอดเซนติฟิว ขนาด 10 มล. (แก้ว)
3019324  
หลอดเซนติฟิว ขนาด 10 มล. (แก้ว)

Centrifuge tube 10 ml. (glass)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 132 อัน

฿ 40.00

หลอดเซนติฟิว ขนาด 15 มล. (แก้ว)
3019325  
หลอดเซนติฟิว ขนาด 15 มล. (แก้ว)

Centrifuge tube 15 ml. (glass)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 151 อัน

฿ 50.00

หลอดเซนติฟิว ขนาด 15 มล. (พลาสติก)
3019326  
หลอดเซนติฟิว ขนาด 15 มล. (พลาสติก)

Centrifuge tube 15 ml. (plastic)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 439 อัน

฿ 20.00

หลอดฉีดยาแก้ว 10 ซีซี
3019330  
หลอดฉีดยาแก้ว 10 ซีซี

Glass Syringe 10 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 อัน

฿ 95.00

หลอดฉีดยาแก้ว 20 ซีซี
3019335  
หลอดฉีดยาแก้ว 20 ซีซี

Glass Syringe 20 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 46 อัน

฿ 120.00

หลอดฉีดยา 5 ซีซี อย่างดี (10 อันต่อชุด)
3019340  
หลอดฉีดยา 5 ซีซี อย่างดี (10 อันต่อชุด)

Syringe 5 cc. (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 66 ชุด

฿ 110.00

หลอดฉีดยา 10 ซีซี อย่างดี (10 อันต่อชุด)
3019345  
หลอดฉีดยา 10 ซีซี อย่างดี (10 อันต่อชุด)

Syringe 10 cc. (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 66 ชุด

฿ 130.00

หลอดฉีดยา 20 ซีซี อย่างดี (10 อันต่อชุด)
3019350  
หลอดฉีดยา 20 ซีซี อย่างดี (10 อันต่อชุด)

Syringe 20 cc. (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 54 ชุด

฿ 180.00

หลอดฉีดยา 35 ซีซี อย่างดี
3019355  
หลอดฉีดยา 35 ซีซี อย่างดี

Syringe 35 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 254 อัน

฿ 35.00

หลอดแก้ว 6 มม. ยาว 6 ซม. (10 อันต่อชุด)
3019360  
หลอดแก้ว 6 มม. ยาว 6 ซม. (10 อันต่อชุด)

Glass Tube 6 mm., length 6 cm. (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 119 ชุด

฿ 50.00

หลอดแก้ว 6 มม. ยาว 10 ซม. ตัวแอล (10 อันต่อชุด)
3019366  
หลอดแก้ว 6 มม. ยาว 10 ซม. ตัวแอล (10 อันต่อชุด)

Glass Tube, L-Bend 6 mm., length 10 cm. (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 966 ชุด

฿ 60.00

หลอดแก้ว 6 มม. ยาว 20 ซม.
3019370  
หลอดแก้ว 6 มม. ยาว 20 ซม.

Glass Tube 6 mm., length 20 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 383 อัน

฿ 20.00

หลอดแก้วกลวงอ่อน 5 มม. ยาว 50 ซม.
3019375  
หลอดแก้วกลวงอ่อน 5 มม. ยาว 50 ซม.

Glass Tube 5 mm., length 50 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 73 อัน

฿ 40.00

หลอดแก้วกลวงอ่อน 6 มม. ยาว 50 ซม.
3019380  
หลอดแก้วกลวงอ่อน 6 มม. ยาว 50 ซม.

Glass Tube 6 mm., length 50 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 364 อัน

฿ 40.00

หลอดแก้วกลวงอ่อน 8 มม. ยาว 50 ซม.
3019385  
หลอดแก้วกลวงอ่อน 8 มม. ยาว 50 ซม.

Glass Tube 8 mm., length 50 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 124 อัน

฿ 50.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [ 10 ]   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit