จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [ 12 ]   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> อะลูมิเนียมซัลเฟต 250 g.
3090075  
Al2(SO4)3 อะลูมิเนียมซัลเฟต 250 g.

Aluminium sulphate 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 30 ขวด

฿ 60.00

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g.
3090080  
(NH4)2HPO4 ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g.

di-Ammonium hydrogen phosphate (DAP) 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 47 ขวด

฿ 120.00

NH<sub>3</sub> สารละลายแอมโมเนีย 27% 450 cc.
3090085  
NH3 สารละลายแอมโมเนีย 27% 450 cc.

Ammonia solution 27% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ขวด

฿ 80.00

NH<sub>4</sub>OH แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 5 โมล 450 cc.
3090090  
NH4OH แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 5 โมล 450 cc.

Ammonium hydroxide 5 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 69 ขวด

฿ 70.00

NH<sub>4</sub>Cl แอมโมเนียมคลอไรด์  450 g.
3090095  
NH4Cl แอมโมเนียมคลอไรด์ 450 g.

Ammonium chloride 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 109 ขวด

฿ 60.00

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>0<sub>7</sub> แอมโมเนียมไดโครเมต 100 g.
3090100  
(NH4)2Cr207 แอมโมเนียมไดโครเมต 100 g.

Ammonium dichromate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ขวด

฿ 180.00

NH<sub>3</sub>FeC<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub> แอมโมเนียมเฟอริกซิเตรท 100 g.
3090105  
NH3FeC6H8O7 แอมโมเนียมเฟอริกซิเตรท 100 g.

Ammonium fericitrate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 420.00

FeSO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)SO<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O  แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 500 g.
3090110  
FeSO4.(NH4)SO2.6H2O แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 500 g.

Ammonium ferrous sulphate 500 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 800.00

(NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo7O<sub>24</sub>.4H<sub>2</sub>O แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต 50 g.
3090115  
(NH4)6Mo7O24.4H2O แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต 50 g.

Ammonium molybdate 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ขวด

฿ 650.00

(COONH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O แอมโมเนียมออกซาเลต 250 g.
3090125  
(COONH4)2.H2O แอมโมเนียมออกซาเลต 250 g.

Ammonium oxalate 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ขวด

฿ 950.00

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> แอมโมเนียมซัลเฟต 450 g.
3090130  
(NH4)2SO4 แอมโมเนียมซัลเฟต 450 g.

Ammonium sulphate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 56 ขวด

฿ 80.00

NH<sub>4</sub>SCN แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 50 g.
3090135  
NH4SCN แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 50 g.

Ammonium thiocyanate 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ขวด

฿ 210.00

C<sub>32</sub>H<sub>25</sub>N<sub>3</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>9</sub>S<sub>3</sub>  แอนนีลีน บลู
3090140  
C32H25N3Na2O9S3 แอนนีลีน บลู

Aniline Blue
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

฿ 7,400.00

SbCl<sub>3</sub> แอนติโมนี (III) คลอไรด์ 50 g.
3090150  
SbCl3 แอนติโมนี (III) คลอไรด์ 50 g.

Antimony (III) trichloride 50 g.
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 30 วัน )

฿ 2,000.00

C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>6</sub> กรดแอสคอบิค (วิตามินซี) 50 g.
3090160  
C6H8O6 กรดแอสคอบิค (วิตามินซี) 50 g.

Ascorbic acid 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 ขวด

฿ 160.00

BaCO<sub>3</sub> แบเรียมคาร์บอเนต 100 g.
3091005  
BaCO3 แบเรียมคาร์บอเนต 100 g.

Barium carbonate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 57 ขวด

฿ 60.00

BaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O แบเรียมคลอไรด์ 450 g.
3091010  
BaCl2.2H2O แบเรียมคลอไรด์ 450 g.

Barium chloride 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ขวด

฿ 85.00

Ba(OH)<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O แบเรียมไฮดรอกไซด์ 100 g.
3091015  
Ba(OH)2.8H2O แบเรียมไฮดรอกไซด์ 100 g.

Barium hydroxide 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 ขวด

฿ 420.00

Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> แบเรียมไนเตรต 100 g.
3091020  
Ba(NO3)2 แบเรียมไนเตรต 100 g.

Barium nitrate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 ขวด

฿ 90.00

BaSO<sub>4</sub> แบเรียมซัลเฟต 450 g.
3091025  
BaSO4 แบเรียมซัลเฟต 450 g.

Barium sulfate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 76 ขวด

฿ 90.00

สารละลายเบเนดิกซ์ 450 cc.
3091030  
สารละลายเบเนดิกซ์ 450 cc.

Benedict?s ?solution 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 99 ขวด

฿ 95.00

C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> เบนซินบริสุทธิ์ 450 g.
3091035  
C6H6 เบนซินบริสุทธิ์ 450 g.

Benzene 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ขวด

฿ 550.00

C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COOH กรดเบนโซอิก 450 cc.
3091040  
C6H5COOH กรดเบนโซอิก 450 cc.

Benzoic acid 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 59 ขวด

฿ 210.00

C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub> สารละลายไบยูเรต 100 cc.
3091045  
C2H5N3O2 สารละลายไบยูเรต 100 cc.

Biuret Solution 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ขวด

฿ 70.00

Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> บอแร็กซ์ 450 g.
3091050  
Na2B4O7 บอแร็กซ์ 450 g.

Borax 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 168 ขวด

฿ 150.00

C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>O พิมเสน 25 g.
3091052  
C10H18O พิมเสน 25 g.

Borneol 25 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ขวด

฿ 65.00

H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> กรดบอริก 450 g.
3091055  
H3BO3 กรดบอริก 450 g.

Boric acid 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 108 ขวด

฿ 220.00

C<sub>27</sub>H<sub>28</sub>Br<sub>2</sub>O<sub>5</sub>S โบรโมไทมอลบลู 100 cc.
3091070  
C27H28Br2O5S โบรโมไทมอลบลู 100 cc.

Bromothymol blue 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 112 ขวด

฿ 75.00

C<sub>27</sub>H<sub>28</sub>Br<sub>2</sub>O<sub>5</sub>S โบรโมไทมอลบลู (ผง) 5 g.
3091075  
C27H28Br2O5S โบรโมไทมอลบลู (ผง) 5 g.

Bromothymol blue powder 5 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ขวด

฿ 1,100.00

C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O เอ็น-บิวทานอล 100 cc.
3091085  
C4H10O เอ็น-บิวทานอล 100 cc.

n-Butanol 100 cc.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 140.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [ 12 ]   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit