จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 942 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [ 13 ]   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>  Ca.H<sub>2</sub>O แคลเซียมอะซิเตรต 100 g.
3091090  
(CH3COO)2 Ca.H2O แคลเซียมอะซิเตรต 100 g.

Calcium acetate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ขวด

฿ 380.00

CaCO<sub>3</sub> แคลเซียมคาร์บอเนต (เม็ด) 450 g.
3091095  
CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต (เม็ด) 450 g.

Calcium carbonate, (chip) 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 71 ขวด

฿ 60.00

CaCO<sub>3</sub> แคลเซียมคาร์บอเนต (ผง) 250 g.
3091100  
CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต (ผง) 250 g.

Calcium carbonate (powder) 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 79 ขวด

฿ 60.00

CaC<sub>2</sub> แคลเซียมคาร์ไบต์ 250 g.
3091105  
CaC2 แคลเซียมคาร์ไบต์ 250 g.

Calcium carbide 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 ขวด

฿ 80.00

CaCl<sub>2</sub> แคลเซียมคลอไรด์ 350 g.
3091110  
CaCl2 แคลเซียมคลอไรด์ 350 g.

Calcium chloride 350 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 69 ขวด

฿ 60.00

Ca(OH)<sub>2</sub> แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 250 g.
3091115  
Ca(OH)2 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 250 g.

Calcium hydroxide 250 g.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 60.00

CaCl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> แคลเซียมไฮโปคลอไรท์
3091120  
CaCl2O2 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์

Calcium hypochlorite 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ขวด

฿ 70.00

Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O แคลเซียมไนเตรต 500 g.
3091130  
Ca(NO3)2.4H2O แคลเซียมไนเตรต 500 g.

Cacium nitrate 500 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ขวด

฿ 1,400.00

Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> แคลเซียมฟอสเฟต 100 g.
3091140  
Ca3(PO4)2 แคลเซียมฟอสเฟต 100 g.

Calcium phosphate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 46 ขวด

฿ 70.00

CaSO<sub>4</sub> แคลเซียมซัลเฟต 450 g.
3091145  
CaSO4 แคลเซียมซัลเฟต 450 g.

Calcium sulfate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 144 ขวด

฿ 60.00

C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>O แคมเฟอร์  (การบูร) 250 g.
3091150  
C10H16O แคมเฟอร์ (การบูร) 250 g.

Camphor 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 45 ขวด

฿ 200.00

แคนาดาบัลซั่ม 25 cc.
3091155  
แคนาดาบัลซั่ม 25 cc.

Canada balsam 25 cc.
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 2,100.00

CS<sub>2</sub> คาร์บอนไดซัลไฟด์ 450 cc.
3091160  
CS2 คาร์บอนไดซัลไฟด์ 450 cc.

Carbondisulfide 450 cc.
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 3 วัน )

฿ 3,000.00

C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH กรดคาร์บอลิก (ฟีนอล)
3091170  
C6H5OH กรดคาร์บอลิก (ฟีนอล)

Carbolic acid
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 ขวด

฿ 400.00

คาร์มีน
3091175  
คาร์มีน

Carmine
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 2,100.00

น้ำมันระหุ่ง 450 cc.
3091180  
น้ำมันระหุ่ง 450 cc.

Castor oil 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ขวด

฿ 220.00

C ผงถ่านไม้ (ชาร์โคล) 150 g.
3091190  
C ผงถ่านไม้ (ชาร์โคล) 150 g.

Charcoal wood 150 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 ขวด

฿ 70.00

C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>8</sub>.กรดซิตริก 450 g.
3091205  
C6H10O8.กรดซิตริก 450 g.

Citric acid 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 105 ขวด

฿ 180.00

คลาคส์ฟลูอิด 450 cc.
3091206  
คลาคส์ฟลูอิด 450 cc.

Clark?s Fluid 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 37 ขวด

฿ 120.00

CoCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O โคบอลท์ (II) คลอไรด์ 100 g.
3091210  
CoCl2.6H2O โคบอลท์ (II) คลอไรด์ 100 g.

Cobalt (II) chloride 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ขวด

฿ 1,800.00

Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O โคบอลต์ (II) ไนเตรต 100 g.
3091215  
Co(NO3)2.6H2O โคบอลต์ (II) ไนเตรต 100 g.

Cobalt (II) nitrate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ขวด

฿ 2,100.00

น้ำมันมะพร้าว 100 cc.
3091220  
น้ำมันมะพร้าว 100 cc.

Coconut oil 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 155 ขวด

฿ 40.00

น้ำมันมะพร้าว 450 cc.
3091221  
น้ำมันมะพร้าว 450 cc.

Coconut oil 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 105 ขวด

฿ 100.00

C<sub>32</sub>H<sub>22</sub>N<sub>6</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>6</sub>S<sub>2</sub> คอนโกเรด 10 g.
3091230  
C32H22N6Na2O6S2 คอนโกเรด 10 g.

Congo red 10 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ขวด

฿ 690.00

(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub> Cu คอปเปอร์ (II) อะซิเตรต 500 g.
3091235  
(CH3COO)2 Cu คอปเปอร์ (II) อะซิเตรต 500 g.

Copper (II) acetate 500 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

฿ 2,600.00

CuCO<sub>3</sub>คอปเปอร์(II)คาร์บอเนต 100 g.
3091240  
CuCO3คอปเปอร์(II)คาร์บอเนต 100 g.

Copper(II) carbonate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 86 ขวด

฿ 180.00

CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O คอปเปอร์(II)คลอไรด์ 500 กรัม (AR)
3091246  
CuCl2.2H2O คอปเปอร์(II)คลอไรด์ 500 กรัม (AR)

Copper(II) chloride 500 g. (AR)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ - วัน )

฿ 1,400.00

Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> คอปเปอร์(II)ไนเตรต 250 g.
3091250  
Cu(NO3)2 คอปเปอร์(II)ไนเตรต 250 g.

Copper(II) nitrate 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 ขวด

฿ 1,700.00

CuO คอปเปอร์ (II) ออกไซด์ 50 g.
3091255  
CuO คอปเปอร์ (II) ออกไซด์ 50 g.

Copper(II) oxide 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ขวด

฿ 80.00

Cu แผ่นทองแดง 50 g.
3091265  
Cu แผ่นทองแดง 50 g.

Copper sheet 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 212 ห่อ

฿ 90.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [ 13 ]   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
43rd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit