จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [ 15 ]   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
เจลาติน 50 g.
3092130  
เจลาติน 50 g.

Gelatin 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 ขวด

฿ 125.00

เจนเชียลไวโอเลต 100 cc.
3092135  
เจนเชียลไวโอเลต 100 cc.

Gential violet 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 273 ขวด

฿ 45.00

กลาสวูล  (ใยแก้ว) 50 g.
3092140  
กลาสวูล (ใยแก้ว) 50 g.

Glass wool 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ขวด

฿ 150.00

C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub> กลีเซอรีน (กลีเซอรอล) 250 cc.
3092145  
C3H8O3 กลีเซอรีน (กลีเซอรอล) 250 cc.

Glyceral 250 cc.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 105.00

CH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>COOH กรดอะมิโนไกลซีน 100 g.
3092150  
CH2NH2COOH กรดอะมิโนไกลซีน 100 g.

Glycine 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ขวด

฿ 530.00

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> กลูโคส 250 g.
3092155  
C6H12O6 กลูโคส 250 g.

Glucose 250 g. 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 96 ขวด

฿ 55.00

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> กลูโคส 450 g.
3092156  
C6H12O6 กลูโคส 450 g.

Glucose 450 g. 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 59 ขวด

฿ 100.00

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> เฮกเซน 450 cc.
3092165  
C6H14 เฮกเซน 450 cc.

Hexane 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 71 ขวด

฿ 120.00

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 12% 450 cc.
3092170  
H2O2 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 12% 450 cc.

Hydrogen peroxide 12% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 135 ขวด

฿ 105.00

HCl กรดไฮโดรคลอริก 12 โมล 450 cc.
3092176  
HCl กรดไฮโดรคลอริก 12 โมล 450 cc.

Hydrochloric acid 12 M. 450 cc.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 90.00

HCl กรดไฮโดรคลอริก 6 โมล 450 cc.
3092180  
HCl กรดไฮโดรคลอริก 6 โมล 450 cc.

Hydrochloric acid 6 M. 450 cc.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 50.00

HCl กรดไฮโดรคลอริก 2 โมล 450 cc.
3092185  
HCl กรดไฮโดรคลอริก 2 โมล 450 cc.

Hydrochloric acid 2 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 70 ขวด

฿ 50.00

HCl กรดไฮโดรคลอริก 1 โมล 450 cc.
3092190  
HCl กรดไฮโดรคลอริก 1 โมล 450 cc.

Hydrochloric acid 1 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 67 ขวด

฿ 50.00

HF กรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดแก้ว) 70% 100 มล.
3092191  
HF กรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดแก้ว) 70% 100 มล.

Hydrofluoric acid 70% 100 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ขวด

฿ 170.00

C<sub>12</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>2</sub>   ไอ.เอ.เอ. 5 g.
3093010  
C12H13NO2 ไอ.เอ.เอ. 5 g.

I.A.A. (3-Indolyacetic acid) 5 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 5,400.00

อิมมัลชันออยล์ 100 cc.
3093015  
อิมมัลชันออยล์ 100 cc.

Immersion oil 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ขวด

฿ 950.00

I<sub>2</sub> ไอโอดีนคริสตอล 50 กรัม (AR Grade)
3093020  
I2 ไอโอดีนคริสตอล 50 กรัม (AR Grade)

Iodine crystal 50 g. (AR Grade)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 600.00

สารละลายไอโอดีน 1% 100 cc.
3093025  
สารละลายไอโอดีน 1% 100 cc.

Iodine solution 1% 100 cc. 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 291 ขวด

฿ 50.00

สารละลายไอโอดีน 1% 450 cc.
3093030  
สารละลายไอโอดีน 1% 450 cc.

Iodine solution 1% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 95 ขวด

฿ 115.00

Fe ผงตะไบเหล็ก 100 g.
3093035  
Fe ผงตะไบเหล็ก 100 g.

Iron ( powder ) 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 127 ขวด

฿ 50.00

FeCl<sub>3</sub> ไอร์รอน  ( III ) คลอไรด์ 450 g.
3093040  
FeCl3 ไอร์รอน ( III ) คลอไรด์ 450 g.

Iron ( III ) chloride 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 85 ขวด

฿ 150.00

Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O ไอรอน(III)ไนเตรท (เฟอริคไนเตรท) 500 กรัม (AR)
3093046  
Fe(NO3)2.H2O ไอรอน(III)ไนเตรท (เฟอริคไนเตรท) 500 กรัม (AR)

Iron (III) nitrate 500 g. (AR)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ขวด

฿ 1,400.00

FeSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O ไอร์รอน (II) ซัลเฟต 500 g.
3093050  
FeSO4.7H2O ไอร์รอน (II) ซัลเฟต 500 g.

Iron ( II ) sulfate 500 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 700.00

FeS ไอร์รอน (II) ซัลไฟด์ 100 g.
3093055  
FeS ไอร์รอน (II) ซัลไฟด์ 100 g.

Iron ( II ) sulfide 100 g.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 500.00

น้ำมันก๊าด 450 cc.
3093060  
น้ำมันก๊าด 450 cc.

Kerosene 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ขวด

฿ 120.00

C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> กรดแลคติก 450 g.
3093065  
C3H6O3 กรดแลคติก 450 g.

Lactic acid 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ขวด

฿ 440.00

C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>.H<sub>2</sub>O น้ำตาลแลคโตส 500 g.
3093070  
C12H22O11.H2O น้ำตาลแลคโตส 500 g.

Lactose 500 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,250.00

ลาโนลีน 100 g.
3093075  
ลาโนลีน 100 g.

Lanolin 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ขวด

฿ 125.00

Pb แผ่นตะกั่ว 100 g.
3093080  
Pb แผ่นตะกั่ว 100 g.

Lead sheet 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 260 แผ่น

฿ 65.00

Pb(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O เลด( II) อะซิเตต 100 g.
3093085  
Pb(CH3COO)2.3H2O เลด( II) อะซิเตต 100 g.

Lead (II) acetate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 ขวด

฿ 440.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [ 15 ]   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit