จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   [ 16 ]   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> เลด (II)ไนเตรต 100 g.
3093095  
Pb(NO3)2 เลด (II)ไนเตรต 100 g.

Lead (II) nitrate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 76 ขวด

฿ 150.00

LiCl ลิเทียมคลอไรด์ (ผง) 50 g.
3093110  
LiCl ลิเทียมคลอไรด์ (ผง) 50 g.

Lithium chloride 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ขวด

฿ 420.00

LiCl ลิเทียมคลอไรด์ 450 cc.
3093115  
LiCl ลิเทียมคลอไรด์ 450 cc.

Lithium chloride 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

฿ 210.00

C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>.H<sub>2</sub>O น้ำตาลมอลโตส 100 g.
3094005  
C12H22O11.H2O น้ำตาลมอลโตส 100 g.

Maltose 100 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,700.00

C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub> กรดมาโลนิก (ผง) 25 g.
3094015  
C3H4O4 กรดมาโลนิก (ผง) 25 g.

Malonic acid (powder) 25 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 550.00

MnC<sub>12</sub>.4H<sub>2</sub>O แมงกานีส (II) คลอไรด์ 500 g.
3094020  
MnC12.4H2O แมงกานีส (II) คลอไรด์ 500 g.

Manganese (II) chloride 500 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

฿ 1,700.00

MnO<sub>2</sub> แมงกานีส (IV)ออกไซด์ 450 g.
3094025  
MnO2 แมงกานีส (IV)ออกไซด์ 450 g.

Manganese (IV) oxide 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 37 ขวด

฿ 90.00

MnSO<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O แมงกานีส (II)ซัลเฟต 450 g.
3094030  
MnSO4.H2O แมงกานีส (II)ซัลเฟต 450 g.

Manganese (II) sulfate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 65 ขวด

฿ 90.00

MgCl<sub>2</sub> แมกนีเซียมคลอไรด์ 450 g.
3094040  
MgCl2 แมกนีเซียมคลอไรด์ 450 g.

Magnesium chloride 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 ขวด

฿ 85.00

Mg แมกนีเซียม (ขดใหญ่) 25 g.
3094045  
Mg แมกนีเซียม (ขดใหญ่) 25 g.

Magnesium Ribbon roll 25 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 394 ขด

฿ 420.00

MgSO<sub>4</sub> แมกนีเซียมซัลเฟต 450 g.
3094055  
MgSO4 แมกนีเซียมซัลเฟต 450 g.

Magnesium sulfate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 113 ขวด

฿ 55.00

C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>O เมนทอล 50 g.
3094057  
C10H20O เมนทอล 50 g.

Menthol 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 37 ขวด

฿ 165.00

HgCl เมอร์คิวริก (II) คลอไรด์ 25 g.
3094060  
HgCl เมอร์คิวริก (II) คลอไรด์ 25 g.

Mercuric (II) chloride 25 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ขวด

฿ 880.00

HgSO<sub>4</sub> เมอร์คิวริก (II) ซัลเฟต 100 g.
3094065  
HgSO4 เมอร์คิวริก (II) ซัลเฟต 100 g.

Mercuric (II) sulfate 100 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 2,850.00

Hg ปรอท 25 g.
3094070  
Hg ปรอท 25 g.

Mercury Metal 25 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ขวด

฿ 290.00

HgO เมอร์คิวริก (II) ออกไซด์ 100 g.
3094080  
HgO เมอร์คิวริก (II) ออกไซด์ 100 g.

Mercuric (II) oxide 100 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 2,700.00

C<sub>15</sub>H<sub>15</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub> เมทิลเรด 100 cc.
3094085  
C15H15N3O2 เมทิลเรด 100 cc.

methyl red 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 64 ขวด

฿ 40.00

CH<sub>3</sub>OH เมทิลแอลกอฮอล์ 450 cc.
3094090  
CH3OH เมทิลแอลกอฮอล์ 450 cc.

Methyl alcohol 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 70 ขวด

฿ 75.00

CH<sub>3</sub>OH เมทิลแอลกอฮอล์ 70% 450 cc.
3094091  
CH3OH เมทิลแอลกอฮอล์ 70% 450 cc.

Methyl alcohol 70% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 511 ขวด

฿ 80.00

เมทิลเซลลูโลส 100 g.
3094095  
เมทิลเซลลูโลส 100 g.

Methyl cellulose 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 ขวด

฿ 450.00

C<sub>14</sub>H<sub>14</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>3</sub>S เมทิลออร์เรนจ์ 0.1% 100 cc.
3094100  
C14H14N3NaO3S เมทิลออร์เรนจ์ 0.1% 100 cc.

Methyl orange 0.1% 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 100 ขวด

฿ 50.00

C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub> น้ำมันระกำ 450 cc.
3094105  
C8H8O3 น้ำมันระกำ 450 cc.

Methyl salicylate 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ขวด

฿ 370.00

CH<sub>3</sub>OH แอลกอฮอล์ จุดไฟ (เมทิลสปิริต) 3.8 L
3094111  
CH3OH แอลกอฮอล์ จุดไฟ (เมทิลสปิริต) 3.8 L

Methyl spirit 3.8 L
สินค้าพร้อมจำหน่าย 142 ถัง

฿ 280.00

C<sub>24</sub>H<sub>27</sub>N<sub>3</sub>.HCl เมทิลไวโอเลต 100 cc.
3094115  
C24H27N3.HCl เมทิลไวโอเลต 100 cc.

Methyl violet 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 ขวด

฿ 45.00

C<sub>16</sub>H<sub>18</sub>N<sub>3</sub>SCl.2H<sub>2</sub>O เมทิลีนบลู 0.1% 450 cc.
3094125  
C16H18N3SCl.2H2O เมทิลีนบลู 0.1% 450 cc.

Methylene blue 0.1% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 63 ขวด

฿ 170.00

C<sub>16</sub>H<sub>18</sub>N<sub>3</sub>SCl  เมทิลีนบลู (ผง) 10 g.
3094130  
C16H18N3SCl เมทิลีนบลู (ผง) 10 g.

Methylene blue (powder) 10 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 ขวด

฿ 450.00

C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>  เอ็น เอ เอ 25 g.
3095005  
C12H10O2 เอ็น เอ เอ 25 g.

N.A.A. 25 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 3,400.00

C<sub>10</sub>H<sub>8</sub> แนฟธาลีน (ลูกเหม็น) 250 g.
3095010  
C10H8 แนฟธาลีน (ลูกเหม็น) 250 g.

Naphthalene 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 41 ขวด

฿ 95.00

C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>O 1-แนฟทอล 100 g.
3095015  
C10H8O 1-แนฟทอล 100 g.

1-Naphthol 100 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,380.00

NiCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O นิเกิล (II) คลอไรด์ 500 g.
3095025  
NiCl2.6H2O นิเกิล (II) คลอไรด์ 500 g.

Nickel (II) chloride 500 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 3,600.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   [ 16 ]   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit