จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 942 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [ 17 ]   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
HNO<sub>3</sub> กรดไนตริก 2 โมล 450 cc.
3095050  
HNO3 กรดไนตริก 2 โมล 450 cc.

Nitric acid 2 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ขวด

฿ 60.00

HNO<sub>3</sub> กรดไนตริก 6 โมล 450 cc.
3095055  
HNO3 กรดไนตริก 6 โมล 450 cc.

Nitric acid 6 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ขวด

฿ 70.00

HNO<sub>3</sub> กรดไนตริก 7 โมล 450 cc.
3095060  
HNO3 กรดไนตริก 7 โมล 450 cc.

Nitric acid 7 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ขวด

฿ 75.00

HNO<sub>3</sub> กรดไนตริก 8 โมล 450 cc.
3095065  
HNO3 กรดไนตริก 8 โมล 450 cc.

Nitric acid 8 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ขวด

฿ 100.00

โอลีฟออยล์ 100 cc.
3095075  
โอลีฟออยล์ 100 cc.

Olive oil 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ขวด

฿ 105.00

ออร์ซีน 5 g.
3095080  
ออร์ซีน 5 g.

Orcein 5 g.
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 2 วัน )

฿ 4,900.00

C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> กรดออกซาลิก 100 g.
3095085  
C2H2O4 กรดออกซาลิก 100 g.

Oxalic acid 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 ขวด

฿ 60.00

พาราฟินไข 1 kg.
3096005  
พาราฟินไข 1 kg.

Paraffin wax 1 kg.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ถุง

฿ 190.00

พาราฟินเหลว 450 cc.
3096010  
พาราฟินเหลว 450 cc.

Paraffin oil 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 140 ขวด

฿ 185.00

C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>O เอ็น-เพนทานอล 100 cc.
3096015  
C5H12O เอ็น-เพนทานอล 100 cc.

n-Pentanol 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 34 ขวด

฿ 180.00

เปบซิน 100 g.
3096020  
เปบซิน 100 g.

Pepsin 100 g.
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 3 วัน )

฿ 10,500.00

ปิโตรเลียมอีเทอร์ 40-60 450 cc.
3096025  
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 40-60 450 cc.

Petroleum ether 40-60 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 ขวด

฿ 450.00

เปปโตน 50 g.
3096030  
เปปโตน 50 g.

Peptone 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ขวด

฿ 650.00

เปปเปอร์มิ้นท์ 25 cc.
3096031  
เปปเปอร์มิ้นท์ 25 cc.

Pepermint 25 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ขวด

฿ 85.00

เปอร์เม้าท์ 50 cc.
3096035  
เปอร์เม้าท์ 50 cc.

Permount 50 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ขวด

฿ 450.00

C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>O<sub>4</sub> ฟีนอล์ฟทาลีน 0.1% 100 cc.
3096045  
C20H14O4 ฟีนอล์ฟทาลีน 0.1% 100 cc.

Phenolpthalein 0.1% 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 158 ขวด

฿ 45.00

C<sub>19</sub>H<sub>14</sub>O<sub>5</sub>S ฟินอลเรด 100 cc.
3096050  
C19H14O5S ฟินอลเรด 100 cc.

Phenol red 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 50 ขวด

฿ 70.00

H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> กรดฟอสฟอริก 450 cc.
3096060  
H3PO4 กรดฟอสฟอริก 450 cc.

Phosphoric acid 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 69 ขวด

฿ 130.00

สารแข็งตัว 30 cc.
3096076  
สารแข็งตัว 30 cc.

Hardiner 30 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 ขวด

฿ 60.00

(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> ผง พี.อี. 1 kg.
3096080  
(CH2CH2)2 ผง พี.อี. 1 kg.

Polyethylene( P. E. ) 1 kg.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 26 ถุง

฿ 300.00

KAl<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.12H<sub>2</sub>O สารส้ม (โพแทสเซียมอลัม) 450 g.
3096085  
KAl2(SO4)3.12H2O สารส้ม (โพแทสเซียมอลัม) 450 g.

Potassium alum 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 91 ขวด

฿ 100.00

KCl โพแทสเซียมคลอไรด์ 100 g.
3096090  
KCl โพแทสเซียมคลอไรด์ 100 g.

Potassium chloride 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ขวด

฿ 45.00

KBr โพแทสเซียมโบรไมด์ 100 g. (AR)
3096095  
KBr โพแทสเซียมโบรไมด์ 100 g. (AR)

Potassium bromide 100 g. (AR)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 54 ขวด

฿ 300.00

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> โพแทสเซียมคาร์บอเนต 450 g.
3096100  
K2CO3 โพแทสเซียมคาร์บอเนต 450 g.

Potassium carbonate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ขวด

฿ 120.00

K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> โพแทสเซียมโครเมต 100 g.
3096105  
K2CrO4 โพแทสเซียมโครเมต 100 g.

Potassium chromate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 480.00

KCN โพแทสเซียมไซยาไนด์ 500 g.
3096106  
KCN โพแทสเซียมไซยาไนด์ 500 g.

Potassium cyanide 500 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 ขวด

฿ 550.00

K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> โพแทสเซียมไดโครเมท 100 g.
3096110  
K2Cr2O7 โพแทสเซียมไดโครเมท 100 g.

Potassium dichromate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 121 ขวด

฿ 100.00

KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>  โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 500 g.
3096115  
KH2PO4 โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 500 g.

Potassium dihydrogen Phosphate 500 g.
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 2 วัน )

฿ 980.00

K<sub>3</sub>Fe (CN)<sub>6</sub> โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (III) 100 กรัม
3096120  
K3Fe (CN)6 โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (III) 100 กรัม

Potassium ferricyanide 100 g.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 550.00

K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>.3H<sub>2</sub>O โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (IV) 100 g.
3096125  
K4Fe(CN)6.3H2O โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (IV) 100 g.

Potassium ferrocyanide 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 46 ขวด

฿ 120.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [ 17 ]   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
43rd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit