จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   [ 18 ]   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> โพแทสเซียมไดโครเมท 100 g.
3096110  
K2Cr2O7 โพแทสเซียมไดโครเมท 100 g.

Potassium dichromate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 89 ขวด

฿ 100.00

KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>  โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 500 g.
3096115  
KH2PO4 โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 500 g.

Potassium dihydrogen Phosphate 500 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ขวด

฿ 980.00

K<sub>3</sub>Fe (CN)<sub>6</sub> โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (III) 100 กรัม
3096120  
K3Fe (CN)6 โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (III) 100 กรัม

Potassium ferricyanide 100 g.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 550.00

K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>.3H<sub>2</sub>O โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (IV) 100 g.
3096125  
K4Fe(CN)6.3H2O โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต (IV) 100 g.

Potassium ferrocyanide 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 ขวด

฿ 120.00

KHSO<sub>4</sub> โพแทสเซียมไฮโดรเจนซัลเฟต 500 g.
3096130  
KHSO4 โพแทสเซียมไฮโดรเจนซัลเฟต 500 g.

Potassium hydrogen sulfate 500 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,200.00

KOH โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 350 g.
3096135  
KOH โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 350 g.

Potassium hydroxide 350 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 137 ขวด

฿ 160.00

C<sub>8</sub>H<sub>5</sub>KO<sub>4</sub>  โพแทสเซียมไฮโดรเจนพราเลท 500 g.
3096136  
C8H5KO4 โพแทสเซียมไฮโดรเจนพราเลท 500 g.

Potassium hydrogen phathalate 500 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,950.00

KI โพแทสเซียมไอโอไดด์ 100 g.
3096140  
KI โพแทสเซียมไอโอไดด์ 100 g.

Potassium iodide 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 42 ขวด

฿ 640.00

KNO<sub>3</sub> โพแทสเซียมไนเตรต 450 g.
3096145  
KNO3 โพแทสเซียมไนเตรต 450 g.

Potassium nitrate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 69 ขวด

฿ 100.00

KMnO<sub>4</sub> โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต  (ด่างทับทิม) 100 g.
3096150  
KMnO4 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม) 100 g.

Potassium permanganate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 179 ขวด

฿ 70.00

K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> โพแทสเซียมซัลเฟต 100 g.
3096155  
K2SO4 โพแทสเซียมซัลเฟต 100 g.

Potassium sulfate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 ขวด

฿ 70.00

C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O ไฮโซ-โพรพานอล 450 cc.
3096165  
C3H8O ไฮโซ-โพรพานอล 450 cc.

Iso-Propanol 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ขวด

฿ 340.00

C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>OH เอ็น-โพรพานอล 450 cc.
3096170  
C3H7OH เอ็น-โพรพานอล 450 cc.

n-Propanol 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ขวด

฿ 450.00

C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> กรดโพรพิโอนิก 450 cc.
3096175  
C3H6O2 กรดโพรพิโอนิก 450 cc.

Propionic acid 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

฿ 750.00

น้ำตาลทรายดิบ 100 g.
3097005  
น้ำตาลทรายดิบ 100 g.

Raw Sugar 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ขวด

฿ 60.00

C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> รีซอร์ซินอล 100 g.
3097010  
C6H6O2 รีซอร์ซินอล 100 g.

Resorcinol 100 g.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,800.00

น้ำมันรำ 100 cc.
3097020  
น้ำมันรำ 100 cc.

Rice bran oil 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ขวด

฿ 64.00

C<sub>20</sub>H<sub>19</sub>CIN<sub>4</sub> สารละลายซาฟรานิน 100 cc.
3097040  
C20H19CIN4 สารละลายซาฟรานิน 100 cc.

Safranine solution 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 73 ขวด

฿ 70.00

C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> กรดซาลิไซลิก 100 g.
3097045  
C7H6O3 กรดซาลิไซลิก 100 g.

Salicylic acid 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 168 ขวด

฿ 150.00

เซลแลค 100 g.
3097050  
เซลแลค 100 g.

Shellac 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ขวด

฿ 150.00

ซิลิกาเจล 1 kg.
3097055  
ซิลิกาเจล 1 kg.

Silica gel 1 kg.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 81 ขวด

฿ 300.00

AgNO<sub>3</sub> ซิลเวอร์(I)ไนเตรต 10 g.
3097060  
AgNO3 ซิลเวอร์(I)ไนเตรต 10 g.

Silver(I) nitrate 10 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 26 ขวด

฿ 750.00

CH<sub>3</sub>COONa.3H<sub>2</sub>O โซเดียมอะซิเตรต 100 g.
3097065  
CH3COONa.3H2O โซเดียมอะซิเตรต 100 g.

Sodium acetate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 105 ขวด

฿ 70.00

C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COONa โซเดียมเบนโซเอต 450 g.
3097070  
C6H5COONa โซเดียมเบนโซเอต 450 g.

Sodium benzoate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 58 ขวด

฿ 110.00

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> โซเดียมคาร์บอเนต 350 g.
3097075  
Na2CO3 โซเดียมคาร์บอเนต 350 g.

Sodium carbonate 350 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 66 ขวด

฿ 50.00

Na<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>O<sub>7</sub>.2H<sub>2</sub>O โซเดียมซิเตรต 100 g.
3097080  
Na3C6H5O7.2H2O โซเดียมซิเตรต 100 g.

Sodium citrate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ขวด

฿ 70.00

NaCl โซเดียมคลอไรด์ 450 g.
3097085  
NaCl โซเดียมคลอไรด์ 450 g.

Sodium chloride 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 44 ขวด

฿ 45.00

NaF โซเดียมฟลูออไรด์ 100 g.
3097090  
NaF โซเดียมฟลูออไรด์ 100 g.

Sodium fluoride 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 86 ขวด

฿ 120.00

Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>  ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g.
3097095  
Na2HPO4 ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g.

Di-sodium hydrogen phosphate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 163 ขวด

฿ 130.00

NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>  โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g.
3097100  
NaH2PO4 โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 g.

Sodium dihydrogen phosphate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 ขวด

฿ 150.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   [ 18 ]   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit