จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   [ 19 ]   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ เม็ด 350 g.
3097105  
NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ เม็ด 350 g.

Sodium hydroxide , (pellet) 350 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 145 ขวด

฿ 150.00

NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 450 cc.
3097110  
NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 450 cc.

Sodium hydroxide 50% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 106 ขวด

฿ 65.00

NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5 โมล 450 cc.
3097111  
NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5 โมล 450 cc.

Sodium hydroxide 2.5 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 96 ขวด

฿ 55.00

NaOCl โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 450 cc.
3097115  
NaOCl โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 450 cc.

Sodium hypochlorite 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ขวด

฿ 70.00

NaHCO<sub>3</sub> โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 450 g.
3097120  
NaHCO3 โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 450 g.

Sodium hydrogen carbonate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 231 ขวด

฿ 60.00

Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>4</sub>โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ 450 g.
3097125  
Na2S2O4โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ 450 g.

Sodium hydrosulphite 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ขวด

฿ 140.00

Na โลหะโซเดียม 8 g.
3097130  
Na โลหะโซเดียม 8 g.

Sodium Metal 8 g.
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 30 วัน )

฿ 150.00

Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 450 g.
3097135  
Na2S2O5 โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 450 g.

Sodium metabisulfite 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 56 ขวด

฿ 110.00

NaNO<sub>3</sub> โซเดียมไนเตรต 450 g.
3097145  
NaNO3 โซเดียมไนเตรต 450 g.

Sodium nitrate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 ขวด

฿ 90.00

NaNO<sub>2</sub> โซเดียมไนไตรต์ 450 g.
3097150  
NaNO2 โซเดียมไนไตรต์ 450 g.

Sodium nitrite 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 46 ขวด

฿ 200.00

C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>KNaO<sub>6</sub>.4H<sub>2</sub>O  โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต 100 g.
3097155  
C4H4KNaO6.4H2O โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต 100 g.

Sodium potassium tartrate 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 84 ขวด

฿ 170.00

Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.12H<sub>2</sub>O โซเดียมฟอสเฟต 100 g.
3097160  
Na3PO4.12H2O โซเดียมฟอสเฟต 100 g.

Sodium phosphate ( Tribasic ) 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 44 ขวด

฿ 75.00

Na<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>7</sub> โซเดียมซิลิเกต (แก้วเหลว) 450 g.
3097165  
Na2Si3O7 โซเดียมซิลิเกต (แก้วเหลว) 450 g.

Sodium silicate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 62 ขวด

฿ 100.00

Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> โซเดียมซัลเฟต 450 g.
3097170  
Na2SO4 โซเดียมซัลเฟต 450 g.

Sodium sulfate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 92 ขวด

฿ 60.00

Na<sub>2</sub>S โซเดียมซัลไฟด์ 350 g.
3097175  
Na2S โซเดียมซัลไฟด์ 350 g.

Sodium sulfide 350 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 65 ขวด

฿ 80.00

Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> โซเดียมซัลไฟต์ 100 g.
3097180  
Na2SO3 โซเดียมซัลไฟต์ 100 g.

Sodium sulfite 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ขวด

฿ 200.00

Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O โซเดียมไทโอซัลเฟต 450 g.
3097185  
Na2S2O3.5H2O โซเดียมไทโอซัลเฟต 450 g.

Sodium thiosulfate 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 143 ขวด

฿ 60.00

แป้งมัน 250 g.
3097190  
แป้งมัน 250 g.

Starch 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 74 ขวด

฿ 60.00

SnCl<sub>2</sub>สแตนนัส(II)คลอไรด์ 100 g.
3097195  
SnCl2สแตนนัส(II)คลอไรด์ 100 g.

Stannous (II)chloride 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ขวด

฿ 850.00

CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>16</sub>COOH กรดสเตียริก 450 g.
3097200  
CH3(CH2)16COOH กรดสเตียริก 450 g.

Stearic acid 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 119 ขวด

฿ 170.00

SrCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O สตรอนเซียม (II) คลอไรด์ 50 g.
3097205  
SrCl2.6H2O สตรอนเซียม (II) คลอไรด์ 50 g.

Strontium(II) chloride 50 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ขวด

฿ 370.00

C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub> ซูโครส (น้ำตาลทราย) 450 g.
3097210  
C12H22O11 ซูโครส (น้ำตาลทราย) 450 g.

Sucrose 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 125 ขวด

฿ 100.00

S กำมะถันผง (ซัลเฟอร์) 350 g.
3097215  
S กำมะถันผง (ซัลเฟอร์) 350 g.

Sulfur powder 350 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 172 ขวด

฿ 75.00

S แท่งกำมะถัน 250 g.
3097220  
S แท่งกำมะถัน 250 g.

Sulfur lump 250 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ขวด

฿ 60.00

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> กรดซัลฟูริก 98% 450 cc.
3097226  
H2SO4 กรดซัลฟูริก 98% 450 cc.

Sulfuric acid 98% 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 185 ขวด

฿ 80.00

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> กรดซัลฟูริก 1 โมล 450 cc.
3097230  
H2SO4 กรดซัลฟูริก 1 โมล 450 cc.

Sulfuric acid 1 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 59 ขวด

฿ 60.00

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> กรดซัลฟูริก 2 โมล 450 cc.
3097235  
H2SO4 กรดซัลฟูริก 2 โมล 450 cc.

Sulfuric acid 2 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 107 ขวด

฿ 60.00

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> กรดซัลฟูริก 6 โมล 450 cc.
3097240  
H2SO4 กรดซัลฟูริก 6 โมล 450 cc.

Sulfuric acid 6 M. 450 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 50 ขวด

฿ 70.00

ผงทัลคัม 450 g.
3098005  
ผงทัลคัม 450 g.

Talcum powder 450 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 ขวด

฿ 60.00

C<sub>76</sub>H<sub>52</sub>O<sub>46</sub> กรดแทนนิก 100 g.
3098010  
C76H52O46 กรดแทนนิก 100 g.

Tannic acid 100 g.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ขวด

฿ 930.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   [ 19 ]   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit