จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   [ 22 ]   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ปิเปตแบบมีขีด 50 ซีซี
30G220  
ปิเปตแบบมีขีด 50 ซีซี

Measuring pipette 50 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 อัน

฿ 350.00

เพลท เดซิเคเตอร์ 150 มม.
30G230  
เพลท เดซิเคเตอร์ 150 มม.

Desiccator plate 150 mm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 820.00

เพลท เดซิเคเตอร์ 200 มม.
30G240  
เพลท เดซิเคเตอร์ 200 มม.

Desiccator plate 200 mm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,600.00

เพลท เดซิเคเตอร์ 250 มม.
30G245  
เพลท เดซิเคเตอร์ 250 มม.

Desiccator plate 250 mm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 3,900.00

เพลท เดซิเคเตอร์ 300 มม.
30G250  
เพลท เดซิเคเตอร์ 300 มม.

Desiccator plate 300 mm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 2,900.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 50 ซีซี
30G260  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 50 ซีซี

Reagent bottle, white, narrow neck 50 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ใบ

฿ 145.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 100 ซีซี
30G261  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 100 ซีซี

Reagent bottle, white, narrow neck 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ใบ

฿ 400.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 250 ซีซี
30G262  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 250 ซีซี

Reagent bottle, white, narrow neck 250 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ใบ

฿ 410.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 500 ซีซี
30G263  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 500 ซีซี

Reagent bottle, white, narrow neck 500 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ใบ

฿ 500.00

ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 50 ซีซี
30G270  
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 50 ซีซี

Reagent bottle, amber, narrow neck 50 cc.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 320.00

ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 100 ซีซี
30G271  
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 100 ซีซี

Reagent bottle, amber, narrow neck 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ใบ

฿ 480.00

ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 250 ซีซี
30G272  
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 250 ซีซี

Reagent bottle, amber, narrow neck 250 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ใบ

฿ 510.00

ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 1000 ซีซี
30G280  
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 1000 ซีซี

Reagent bottle, amber, narrow neck 1000 cc.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 760.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 50 ซีซี
30G290  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 50 ซีซี

Reagent bottle, white, wide neck 50 cc.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 300.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 100 ซีซี
30G291  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 100 ซีซี

Reagent bottle, white, wide neck 100 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ใบ

฿ 415.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 500 ซีซี
30G310  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 500 ซีซี

Reagent bottle, white, wide neck 500 cc.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 530.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 1000 ซีซี
30G320  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 1000 ซีซี

Reagent bottle, white, wide neck 1000 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ใบ

฿ 840.00

ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 50 ซีซี
30G335  
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 50 ซีซี

Reagent bottle, amber, wide neck 50 cc.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 220.00

ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 100 ซีซี
30G336  
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 100 ซีซี

Reagent bottle, amber, wide neck 100 cc.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 430.00

ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 250 ซีซี
30G340  
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 250 ซีซี

Reagent bottle, amber, wide neck 250 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ใบ

฿ 400.00

ขวดรีเอเจ้นท์ สีชาปากกว้าง 1000 ซีซี
30G351  
ขวดรีเอเจ้นท์ สีชาปากกว้าง 1000 ซีซี

Reagent bottle, amber, wide neck 1000 cc.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,050.00

ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 1 ซีซี
30G360  
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 1 ซีซี

Bulb pipette 1 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 อัน

฿ 120.00

ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 2 ซีซี
30G370  
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 2 ซีซี

Bulb pipette 2 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 อัน

฿ 120.00

ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 5 ซีซี
30G380  
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 5 ซีซี

Bulb pipette 5 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 อัน

฿ 130.00

ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 10 ซีซี
30G390  
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 10 ซีซี

Bulb pipette 10 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 อัน

฿ 150.00

ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 20 ซีซี
30G400  
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 20 ซีซี

Bulb pipette 20 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 อัน

฿ 200.00

ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 25 ซีซี
30G410  
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 25 ซีซี

Bulb pipette 25 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 อัน

฿ 210.00

ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 50 ซีซี
30G420  
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 50 ซีซี

Bulb pipette 50 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 อัน

฿ 280.00

30MDNA06012  

miniDNATM 12 layer self assembly molecular model kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 อัน

฿ 3,000.00

30MKA1207  

7 Amino Acid models collection set
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 3,700.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   [ 22 ]   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit