จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 942 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   [ 27 ]   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ขวดวัดปริมาตร 50 ซีซี (เยอรมัน) 2167817
30S620  
ขวดวัดปริมาตร 50 ซีซี (เยอรมัน) 2167817

Volumetric flask 50 cc. (DURAN) 2167817
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 ใบ

฿ 790.00

ขวดวัดปริมาตร 100 ซีซี (เยอรมัน) 2167824
30S630  
ขวดวัดปริมาตร 100 ซีซี (เยอรมัน) 2167824

Volumetric flask 100 cc. (DURAN) 2167824
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ใบ

฿ 690.00

ขวดวัดปริมาตร 200 ซีซี (เยอรมัน) 2167832
30S640  
ขวดวัดปริมาตร 200 ซีซี (เยอรมัน) 2167832

Volumetric flask 200 cc. (DURAN) 2167832
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 ใบ

฿ 780.00

ขวดวัดปริมาตร 250 ซีซี (เยอรมัน) 2167836
30S650  
ขวดวัดปริมาตร 250 ซีซี (เยอรมัน) 2167836

Volumetric flask 250 cc. (DURAN) 2167836
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ใบ

฿ 780.00

ขวดวัดปริมาตร 500 ซีซี (เยอรมัน) 2167844
30S660  
ขวดวัดปริมาตร 500 ซีซี (เยอรมัน) 2167844

Volumetric flask 500 cc. (DURAN) 2167844
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ใบ

฿ 1,100.00

ขวดวัดปริมาตร 1000 ซีซี (เยอรมัน) 2167854
30S670  
ขวดวัดปริมาตร 1000 ซีซี (เยอรมัน) 2167854

Volumetric flask 1000 cc. (DURAN) 2167854
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ใบ

฿ 1,700.00

ขวดวัดปริมาตร 2000 ซีซี (เยอรมัน) 2167863
30S680  
ขวดวัดปริมาตร 2000 ซีซี (เยอรมัน) 2167863

Volumetric flask 2000 cc. (DURAN) 2167863
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ใบ

฿ 1,870.00

กระจกนาฬิกา (DURAN) 50 มม. 2332132
30S699  
กระจกนาฬิกา (DURAN) 50 มม. 2332132

Watch glass dish 50 mm. (DURAN) 2332132
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 อัน

฿ 90.00

กระจกนาฬิกา (DURAN) 60 มม. 2332134
30S700  
กระจกนาฬิกา (DURAN) 60 มม. 2332134

Watch glass dish 60 mm. (DURAN) 2332134
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 อัน

฿ 95.00

กระจกนาฬิกา (DURAN) 70 มม. 2332138
30S710  
กระจกนาฬิกา (DURAN) 70 มม. 2332138

Watch glass dish 70 mm. (DURAN) 2332138
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 อัน

฿ 95.00

กระจกนาฬิกา (DURAN) 90 มม. 2332143
30S712  
กระจกนาฬิกา (DURAN) 90 มม. 2332143

Watch glass dish 90 mm. (DURAN) 2332143
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 อัน

฿ 130.00

กระจกนาฬิกา (DURAN) 100 มม. 2332146
30S713  
กระจกนาฬิกา (DURAN) 100 มม. 2332146

Watch glass dish 100 mm. (DURAN) 2332146
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 อัน

฿ 140.00

กระจกนาฬิกา (DURAN) 120 มม. 2332151
30S720  
กระจกนาฬิกา (DURAN) 120 มม. 2332151

Watch glass dish 120 mm. (DURAN) 2332151
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 อัน

฿ 160.00

กระจกนาฬิกา (DURAN) 150  มม. 2332157
30S730  
กระจกนาฬิกา (DURAN) 150 มม. 2332157

Watch glass dish 150 mm. (DURAN) 2332157
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 อัน

฿ 230.00

ขวดชั่งสาร 38x30 มม. 2421023
30S740  
ขวดชั่งสาร 38x30 มม. 2421023

Weighing bottle flat shape 38x30 mm. (DURAN) 2421023
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 30 วัน )

฿ 1,170.00

ขวดชั่งสาร 28x40 มม. 2421113
30S760  
ขวดชั่งสาร 28x40 มม. 2421113

Weighing bottle tall shape 28x40 mm. (DURAN) 2421113
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ใบ

฿ 850.00

ขวดชั่งสาร 38x70 มม. 2421123
30S780  
ขวดชั่งสาร 38x70 มม. 2421123

Weighing bottle tall shape 38x70 mm. (DURAN) 2421123
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ใบ

฿ 1,000.00

ฟิลเตอร์ ฟันแนล เฮด 30 ซีซี 2472024
30S815  
ฟิลเตอร์ ฟันแนล เฮด 30 ซีซี 2472024

Filter head with PP funnel 30 cc. (DURAN) 2472024
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 อัน

฿ 540.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 10-20 เปอร์เซ็นต์
30Y017  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 10-20 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 10-20%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 อัน

฿ 250.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 20-30 เปอร์เซ็นต์
30Y018  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 20-30 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 20-30%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 อัน

฿ 250.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 30-40 เปอร์เซ็นต์
30Y019  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 30-40 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 30-40%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 62 อัน

฿ 250.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 30-60 เปอร์เซ็นต์ 21 cm.
30Y020  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 30-60 เปอร์เซ็นต์ 21 cm.

Alcoholmeter 30-60% 21 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 96 อัน

฿ 320.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 40-50 เปอร์เซ็นต์
30Y025  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 40-50 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 40-50%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 47 อัน

฿ 250.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 50-60 เปอร์เซ็นต์
30Y026  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 50-60 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 50-60%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 71 อัน

฿ 250.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 60-70 เปอร์เซ็นต์
30Y028  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 60-70 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 60-70%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 68 อัน

฿ 250.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 70-80 เปอร์เซ็นต์
30Y035  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 70-80 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 70-80%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 75 อัน

฿ 250.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 80-90 เปอร์เซ็นต์
30Y036  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 80-90 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 80-90%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 89 อัน

฿ 250.00

อัลกอฮอล์มิเตอร์ 90-100 เปอร์เซ็นต์
30Y037  
อัลกอฮอล์มิเตอร์ 90-100 เปอร์เซ็นต์

Alcoholmeter 90-100%
สินค้าพร้อมจำหน่าย 63 อัน

฿ 250.00

บริ๊ชวัดน้ำตาล 30-60 (TA)
30Y050  
บริ๊ชวัดน้ำตาล 30-60 (TA)

Sugar brix 30-60 (TA)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 35 อัน

฿ 330.00

บริ๊ชวัดน้ำตาล 30-60 (CH)
30Y055  
บริ๊ชวัดน้ำตาล 30-60 (CH)

Sugar brix 30-60 (CH)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 180.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   [ 27 ]   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
43rd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit