จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 942 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   [ 28 ]   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ไฮโดรมิเตอร์ 1.600-1.700
30Y096  
ไฮโดรมิเตอร์ 1.600-1.700

Hydrometer 1.600-1.700
สินค้าพร้อมจำหน่าย 48 อัน

฿ 400.00

ไฮโดรมิเตอร์ 1.600-1.800
30Y100  
ไฮโดรมิเตอร์ 1.600-1.800

Hydrometer 1.600-1.800
สินค้าพร้อมจำหน่าย 35 อัน

฿ 400.00

ไฮโดรมิเตอร์ 1.700-1.800
30Y105  
ไฮโดรมิเตอร์ 1.700-1.800

Hydrometer 1.700-1.800
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 อัน

฿ 400.00

ไฮโดรมิเตอร์ 1.800-1.900
30Y106  
ไฮโดรมิเตอร์ 1.800-1.900

Hydrometer 1.800-1.900
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 อัน

฿ 400.00

ไฮโดรมิเตอร์ 1.800-2.000
30Y110  
ไฮโดรมิเตอร์ 1.800-2.000

Hydrometer 1.800-2.000
สินค้าพร้อมจำหน่าย 94 อัน

฿ 400.00

ไฮโดรมิเตอร์สำหรับนากุ้ง 0-5 (วัดความเค็ม)
30Y170  
ไฮโดรมิเตอร์สำหรับนากุ้ง 0-5 (วัดความเค็ม)

Hydrometer for prawn farm 0-5
สินค้าพร้อมจำหน่าย 157 อัน

฿ 400.00

เทอร์โมมิเตอร์ -50 ถึง 50 ํC แอลกอฮอล์
30Y180  
เทอร์โมมิเตอร์ -50 ถึง 50 ํC แอลกอฮอล์

Thermometer -50 to 50 ํC (red spirit filled)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 62 อัน

฿ 80.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-50 ํC แอลกอฮอล์
30Y190  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-50 ํC แอลกอฮอล์

Thermometer 0-50 ํC (red spirit filledl)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 อัน

฿ 80.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 ํC แอลกอฮอล์
30Y200  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 ํC แอลกอฮอล์

Thermometer 0-100 ํC (red spirit filled)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 137 อัน

฿ 80.00

เทอร์โมมิเตอร์ -10 ถึง 110 ํC แอลกอฮอล์
30Y210  
เทอร์โมมิเตอร์ -10 ถึง 110 ํC แอลกอฮอล์

Thermometer -10 to 110 ํC (red spirit filled)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 53 อัน

฿ 80.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-200 ํC แอลกอฮอล์
30Y220  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-200 ํC แอลกอฮอล์

Thermometer 0-200 ํC (red spirit filled)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 อัน

฿ 95.00

เทอร์โมมิเตอร์ -20-110 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France
30Y221  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-110 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France

Thermometer -20-110 Celsius Red Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 186 อัน

฿ 200.00

เทอร์โมมิเตอร์ -20-150 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France
30Y222  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-150 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France

Thermometer -20-150 Celsius Red Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 54 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ -10-60 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France
30Y223  
เทอร์โมมิเตอร์ -10-60 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์ ALLA France

Thermometer -10-60 Celsius Red Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 62 อัน

฿ 240.00

เทอร์โมมิเตอร์ -20-400 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France
30Y224  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-400 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France

Thermometer -20-400 Celsius Mercury Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 45 อัน

฿ 450.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-50 ํC ปรอท
30Y225  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-50 ํC ปรอท

Thermometer 0-50 ํC (mercury)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 ํC ปรอท
30Y230  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 ํC ปรอท

Thermometer 0-100 ํC (mercury)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ -10-110 ํC ปรอท (ไต้หวัน)
30Y235  
เทอร์โมมิเตอร์ -10-110 ํC ปรอท (ไต้หวัน)

Thermometer -10 to 110 ํC (mercury)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 165 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-150 ํC ปรอท
30Y238  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-150 ํC ปรอท

Thermometer 0-150 ํC (mercury)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-200 ํC ปรอท
30Y240  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-200 ํC ปรอท

Thermometer 0-200 ํC (mercury)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 34 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-250 ํC ปรอท
30Y250  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-250 ํC ปรอท

Thermometer 0-250 ํC (mercury)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-300 ํC ปรอท
30Y260  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-300 ํC ปรอท

Thermometer 0-300 ํC (mercury)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-360 ํC ปรอท
30Y270  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-360 ํC ปรอท

Thermometer 0-360 ํC (mercury)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 อัน

฿ 210.00

เทอร์โมมิเตอร์ -20-110 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France
30Y281  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-110 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France

Thermometer -20-110 Celsius Mercury Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 281 อัน

฿ 260.00

เทอร์โมมิเตอร์ -20-150 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France
30Y282  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-150 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France

Thermometer -20-150 Celsius Mercury Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 30 อัน

฿ 270.00

เทอร์โมมิเตอร์ -20-250 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France
30Y283  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-250 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France

Thermometer -20-250 Celsius Mercury Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 64 อัน

฿ 330.00

เทอร์โมมิเตอร์ -20-360 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France
30Y284  
เทอร์โมมิเตอร์ -20-360 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France

Thermometer -20-360 Celsius Mercury Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 54 อัน

฿ 340.00

เทอร์โมมิเตอร์ -10-60 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France
30Y285  
เทอร์โมมิเตอร์ -10-60 องศาเซลเซียส ปรอท ALLA France

Thermometer -10-60 Celsius Mercury Filled, ALLA France
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 อัน

฿ 400.00

เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกตุ้มแห้ง
30Y290  
เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกตุ้มแห้ง

Wet - Dry Thermometer
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 อัน

฿ 680.00

เทอร์โมมิเตอร์แบบแขวนผนัง ติดบนแผ่นไม้ (-30 ถึง 50 ํC)
30Y310  
เทอร์โมมิเตอร์แบบแขวนผนัง ติดบนแผ่นไม้ (-30 ถึง 50 ํC)

Thermometer, wall, wooden base (-30 to 50 ํC)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 30 อัน

฿ 150.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   [ 28 ]   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
43rd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit