จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   [ 3 ]   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
เครื่องคนสารละลายพร้อมให้ความร้อน รุ่น C-MAG HS 4
3012122  
เครื่องคนสารละลายพร้อมให้ความร้อน รุ่น C-MAG HS 4

Hotplate Stirrer Model C-MAG (IKA) HS 4
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 28,000.00

เครื่องคนสารละลายพร้อมให้ความร้อน รุ่น C-MAG HS 7
3012123  
เครื่องคนสารละลายพร้อมให้ความร้อน รุ่น C-MAG HS 7

Hotplate Stirrer Model C-MAG (IKA) HS 7
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 31,000.00

เครื่องคนสารละลายพร้อมให้ความร้อน รุ่น C-MAG HS 10
3012124  
เครื่องคนสารละลายพร้อมให้ความร้อน รุ่น C-MAG HS 10

Hotplate Stirrer Model C-MAG (IKA) HS 10
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 62,000.00

เครื่องระเหยสารแบบหมุน รุ่น R-100
3012129  
เครื่องระเหยสารแบบหมุน รุ่น R-100

Rotary Evaporator Model R-100 (Buchi)
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ CALL

เครื่องปั่นตกตะกอน 4 หัว
3012207  
เครื่องปั่นตกตะกอน 4 หัว

Hand Centrifuge 4 heads
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 เครื่อง

฿ 1,500.00

เครื่องปั่นตกตะกอน 12 หัว ใช้ไฟฟ้า
30122072  
เครื่องปั่นตกตะกอน 12 หัว ใช้ไฟฟ้า

Centrifuge 12 heads
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 60 วัน )

฿ 21,500.00

เครื่องมือเตรียมก๊าชแบบคลิป
30122201  
เครื่องมือเตรียมก๊าชแบบคลิป

Gas preparing apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ชุด

฿ 270.00

เครื่องวัดความเค็มแบบมือถือ 0-28 เปอร์เซ็นต์
3012243  
เครื่องวัดความเค็มแบบมือถือ 0-28 เปอร์เซ็นต์

Hand Refractometer 0-28% salinity
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 อัน

฿ 3,300.00

เครื่องวัด Conductivity HANNA-DiSTWP5
3012249  
เครื่องวัด Conductivity HANNA-DiSTWP5

Conductivity tester model DiSTWP5 (HANNA)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 9,600.00

เครื่องวัด Conductivity HANNA-DiSTWP5
3012249  
เครื่องวัด Conductivity HANNA-DiSTWP5

onductivity tester model DiSTWP5 (HANNA)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 9,600.00

เครื่องวัด pH แบบปากกา รุ่น PH-03(II)
3012251  
เครื่องวัด pH แบบปากกา รุ่น PH-03(II)

Pen-type pH meter model PH-03(II)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 46 ชุด

฿ 1,800.00

เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบพกพา รุ่น HI8424
3012252  
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบพกพา รุ่น HI8424

Portable pH Meters Model HI8424 (HANNA)
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 31,000.00

เครื่องวัด pH รุ่น Checker1 ยี่ห้อ HANNA
3012253  
เครื่องวัด pH รุ่น Checker1 ยี่ห้อ HANNA

pH Pen model Checker1 (HANNA)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 3,400.00

เครื่องวัด pH รุ่น Checker1 ยี่ห้อ HANNA
3012253  
เครื่องวัด pH รุ่น Checker1 ยี่ห้อ HANNA

pH Pen model Checker1 (HANNA)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 3,400.00

เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง รุ่น HI98127
3012254  
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง รุ่น HI98127

pH/Temperature Tester Model HI98127 (HANNA)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 เครื่อง

฿ 8,600.00

เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง รุ่น HI98127
3012254  
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง รุ่น HI98127

pH/Temperature Tester Model HI98127 (HANNA)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 เครื่อง

฿ 8,600.00

เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง ความต่างศักย์ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น HI2211
3012255  
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง ความต่างศักย์ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น HI2211

Benchtop pH/mV Meter Model HI2211 (HANNA)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 3 วัน )

฿ 38,000.00

เครื่องวัดปริมาณน้ำตาลแบบมือถือ 58-92 เปอร์เซ็นต์ Brix

฿ 3,300.00

จานเพาะเชื้อแก้ว 15x100 มม. (เยอรมัน)
3013015  
จานเพาะเชื้อแก้ว 15x100 มม. (เยอรมัน)

Glass Petri Dish 15x100 mm. (germany)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 189 คู่

฿ 90.00

จานเพาะเชื้อพลาสติก (PS) ศก. 90x15 มม. (10 คู่ต่อชุด)
3013016  
จานเพาะเชื้อพลาสติก (PS) ศก. 90x15 มม. (10 คู่ต่อชุด)

Petri dish for sterile (PS) dia. 90x15 mm. (10 pairs/set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 66 ชุด

฿ 150.00

จานเพาะเชื้อพลาสติก (PS) ศก. 55x15 มม. (10 คู่ต่อชุด)
3013017  
จานเพาะเชื้อพลาสติก (PS) ศก. 55x15 มม. (10 คู่ต่อชุด)

Petri dish for sterile (PS) dia. 55x15 mm. (10 pairs/set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 50 ชุด

฿ 190.00

จานหลุมพลาสติก (5 อันต่อชุด)
3013020  
จานหลุมพลาสติก (5 อันต่อชุด)

Spot Plate, Plastic (5 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 129 ชุด

฿ 75.00

จานหลุมโลหะอลูมิเนียม (5 อันต่อชุด)
3013025  
จานหลุมโลหะอลูมิเนียม (5 อันต่อชุด)

Spot Plate, Aluminium (5 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 436 ชุด

฿ 130.00

จี. แคล้มป์
3013030  
จี. แคล้มป์

G-Clamp
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 อัน

฿ 180.00

จุกยาง เบอร์ 1 (10 อันต่อชุด)
3013059  
จุกยาง เบอร์ 1 (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.1 (10 pcs./set)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 20.00

จุกยาง เบอร์ 2 (10 อันต่อชุด)
3013060  
จุกยาง เบอร์ 2 (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.2 (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 104 ชุด

฿ 30.00

จุกยางเบอร์ 4 เจาะ 1 รู (10 อันต่อชุด)
3013064  
จุกยางเบอร์ 4 เจาะ 1 รู (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.4, 1 hole (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 56 ชุด

฿ 30.00

จุกยาง เบอร์ 4 (10 อันต่อชุด)
3013065  
จุกยาง เบอร์ 4 (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.4 (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 48 ชุด

฿ 30.00

จุกยาง เบอร์ 5 (10 อันต่อชุด)
3013066  
จุกยาง เบอร์ 5 (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.5 (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 29 ชุด

฿ 30.00

จุกยาง เบอร์ 5 เจาะ 1 รู (10 อันต่อชุด)
3013067  
จุกยาง เบอร์ 5 เจาะ 1 รู (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.5, 1 hole (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ชุด

฿ 30.00

Page :   1   2   [ 3 ]   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit