จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 942 รายการ
  Page
:   1   2   3   [ 4 ]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
จุกยาง เบอร์ 5 เจาะ 1 รู พร้อมหลอดตัวแอล (10 อันต่อชุด)
3013070  
จุกยาง เบอร์ 5 เจาะ 1 รู พร้อมหลอดตัวแอล (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.5, 1 hole, with L tube (10 pcs./set)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 70.00

จุกยาง เบอร์ 10 (10 อันต่อชุด)
3013075  
จุกยาง เบอร์ 10 (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.10 (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 110 ชุด

฿ 60.00

จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 1 รู (10 อันต่อชุด)
3013080  
จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 1 รู (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.10, 1 hole (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 106 ชุด

฿ 60.00

จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 2 รู (10 อันต่อชุด)
3013085  
จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 2 รู (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.10, 2 holes (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 80 ชุด

฿ 60.00

จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 1 รู พร้อมหลอด 6 ซม. (10 อันต่อชุด)
3013090  
จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 1 รู พร้อมหลอด 6 ซม. (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper no.10, 1 hole, with tube 6 cm. (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 ชุด

฿ 110.00

จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 1 รู พร้อมหลอดนำก๊าชตัวแอล (10 อันต่อชุด)
30130911  
จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 1 รู พร้อมหลอดนำก๊าชตัวแอล (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.10, 1 hole, with L tube (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 ชุด

฿ 60.00

จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 2 รู พร้อมหลอดตัวแอล (10 อันต่อชุด)
3013095  
จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 2 รู พร้อมหลอดตัวแอล (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.10, 2 holes, with L tube (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 ชุด

฿ 120.00

จุกยางเบอร์ 12  (10 อันต่อชุด)
3013096  
จุกยางเบอร์ 12 (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.12 (10 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 ชุด

฿ 120.00

จุกยาง เบอร์ 12 1 รู พร้อมหลอด 6 ซม. (10 อันต่อชุด)
3013100  
จุกยาง เบอร์ 12 1 รู พร้อมหลอด 6 ซม. (10 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.12, 1 hole, with tube 6 cm. (10 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ชุด

฿ 200.00

จุกยาง เบอร์ 14 เจาะ 1 รู 16 มม. (5 อันต่อชุด)
3013101  
จุกยาง เบอร์ 14 เจาะ 1 รู 16 มม. (5 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.14, 1 hole, dia.16 mm.(5 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 38 ชุด

฿ 60.00

จุกยาง เบอร์ 14 ,2 รู พร้อมหลอด 2 หลอด (5 อันต่อชุด)
3013102  
จุกยาง เบอร์ 14 ,2 รู พร้อมหลอด 2 หลอด (5 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.14, 2 holes, with tube 2 pcs.(5 pcs set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ชุด

฿ 110.00

จุกยาง เบอร์ 14  (5 อันต่อชุด)
3013103  
จุกยาง เบอร์ 14 (5 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.14 (5 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 59 ชุด

฿ 60.00

จุกยาง เบอร์ 14 เจาะ 1 รู (5 อันต่อชุด)
3013104  
จุกยาง เบอร์ 14 เจาะ 1 รู (5 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.14, 1 hole (5 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 46 ชุด

฿ 60.00

จุกยาง เบอร์ 14 เจาะ 2 รู (5 อันต่อชุด)
30131041  
จุกยาง เบอร์ 14 เจาะ 2 รู (5 อันต่อชุด)

Rubber Stopper No.14, 2 holes (5 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ชุด

฿ 80.00

จุกยาง เบอร์ 15
3013105  
จุกยาง เบอร์ 15

Rubber Stopper No.15
สินค้าพร้อมจำหน่าย 38 อัน

฿ 30.00

ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย
3014046  
ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย

Volatile oil distillation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 38 ชุด

฿ 350.00

ชุดกลั่นลำดับส่วน พร้อมกล่องไม้
3014047  
ชุดกลั่นลำดับส่วน พร้อมกล่องไม้

Fractional distillation with wooden box
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 ชุด

฿ 6,200.00

ชุดกลั่นน้ำบริสุทธิ์
3014058  
ชุดกลั่นน้ำบริสุทธิ์

Pure Water Distillation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ชุด

฿ 2,500.00

ชุดครึ่งชีวิต
3014100  
ชุดครึ่งชีวิต

Half life Analog Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 112 ชุด

฿ 140.00

ชุดเตรียมก๊าซแบบคิปส์ ขนาด 250 มล.
3014135  
ชุดเตรียมก๊าซแบบคิปส์ ขนาด 250 มล.

Kipp's Apparatus 250 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 1,500.00

ชุดเตรียมก๊าซแบบคิปส์ ขนาด 500 มล.
3014136  
ชุดเตรียมก๊าซแบบคิปส์ ขนาด 500 มล.

Kipp's Apparatus 500 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ชุด

฿ 2,000.00

ชุดเตรียมคลอไรด์ของธาตุ (แก้วทนไฟ)
3014140  
ชุดเตรียมคลอไรด์ของธาตุ (แก้วทนไฟ)

Pre-Chloride of elements apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ชุด

฿ 400.00

ชุดแสดงการแพร่ของก๊าซพร้อมขาตั้ง
3014236  
ชุดแสดงการแพร่ของก๊าซพร้อมขาตั้ง

Diffusion of Gas
สินค้าพร้อมจำหน่าย 50 ชุด

฿ 550.00

ชุดอุปกรณ์เผาถั่ว  (10 อันต่อชุด)
3014245  
ชุดอุปกรณ์เผาถั่ว (10 อันต่อชุด)

Peanut Burning Kit (10 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 71 ชุด

฿ 200.00

ชุดทดลองคาปิลลารี่
3014320  
ชุดทดลองคาปิลลารี่

Capillary Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 58 ชุด

฿ 160.00

ชุดทดลองสำเร็จรูปเรื่องความเป็นกรด - เบส

฿ 160.00

ชุดทดสอบ NPK ในดิน (HI3895)
3014477  
ชุดทดสอบ NPK ในดิน (HI3895)

Agriculture Test Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 2,950.00

ชุดอุปกรณ์สาธิตการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า
3014496  
ชุดอุปกรณ์สาธิตการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า

Electrolysis apparatus
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 4,200.00

ช้อนพลาสติกเบอร์ 1 (10 อันต่อชุด)
3014540  
ช้อนพลาสติกเบอร์ 1 (10 อันต่อชุด)

Plastic Spoon No. 1 (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 315 ชุด

฿ 35.00

ช้อนพลาสติกเบอร์ 2 (10 อันต่อชุด)
3014545  
ช้อนพลาสติกเบอร์ 2 (10 อันต่อชุด)

Plastic Spoon No. 2 (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 308 ชุด

฿ 35.00

Page :   1   2   3   [ 4 ]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
43rd Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 43 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit