จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   [ 7 ]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ที่เจาะจุกก๊อก แบบตั้งโต๊ะ
3016097  
ที่เจาะจุกก๊อก แบบตั้งโต๊ะ

Cork Borer Machine
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 6,200.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 13 มม.
30160994  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 13 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x10 holes, diameter 13 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 อัน

฿ 340.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 16 มม.
30160995  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 16 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x10 holes, diameter 16 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 อัน

฿ 370.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 18 มม.
30160996  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 18 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x10 holes, diameter 18 mm.
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 390.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 20 มม.
30160997  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 20 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x10 holes, diameter 20 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 อัน

฿ 390.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 22 มม.
30160998  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 22 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x10 holes, diameter 22 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 อัน

฿ 420.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 25 มม.
30160999  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x10 ช่อง ศก. 25 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x10 holes, diameter 25 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 อัน

฿ 420.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส
3016100  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส

Stainless Test Tube Stand
สินค้าพร้อมจำหน่าย 754 อัน

฿ 150.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x12 ช่อง ศก. 13 มม.
30161000  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x12 ช่อง ศก. 13 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x12 holes, diameter 13 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 อัน

฿ 340.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x12 ช่อง ศก. 16 มม.
30161001  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x12 ช่อง ศก. 16 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x12 holes, diameter 16 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 อัน

฿ 400.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x12 ช่อง ศก. 20 มม.
30161002  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x12 ช่อง ศก. 20 มม.

Stainless Test Tube Stand 5x12 holes, diameter 20 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 อัน

฿ 400.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x12 ช่อง ศก. 25 มม. .
30161003  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 5x12 ช่อง ศก. 25 มม. .

Stainless Test Tube Stand 5x12 holes, diameter 25 mm
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 อัน

฿ 490.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 4x10 ช่อง ศก. 13 มม.
30161004  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 4x10 ช่อง ศก. 13 มม.

Stainless Test Tube Stand 4x10 holes, diameter 13 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 อัน

฿ 340.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 4x10 ช่อง ศก. 16 มม.
30161005  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 4x10 ช่อง ศก. 16 มม.

Stainless Test Tube Stand 4x10 holes, diameter 16 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 อัน

฿ 340.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 4x10 ช่อง ศก. 20 มม.
30161006  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 4x10 ช่อง ศก. 20 มม.

Stainless Test Tube Stand 4x10 holes, diameter 20 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 อัน

฿ 380.00

ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 4x10 ช่อง ศก. 25 มม.
30161007  
ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 4x10 ช่อง ศก. 25 มม.

Stainless Test Tube Stand 4x10 holes, diameter 25 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 อัน

฿ 420.00

ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติก ขนาด 3x8 ช่อง
30161020  
ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติก ขนาด 3x8 ช่อง

Plastic Test Tube Stand 3x8 holes
สินค้าพร้อมจำหน่าย 74 อัน

฿ 198.00

ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติก ขนาด 5x12 ช่อง
30161021  
ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติก ขนาด 5x12 ช่อง

Plastic Test Tube Stand 5x12 holes
สินค้าพร้อมจำหน่าย 75 อัน

฿ 198.00

ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติก ขนาด 6x15 ช่อง
30161022  
ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติก ขนาด 6x15 ช่อง

Plastic Test Tube Stand 6x15 holes
สินค้าพร้อมจำหน่าย 69 อัน

฿ 198.00

ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติกพร้อมที่คว่ำแบบกลม
30161023  
ที่ตั้งหลอดทดลองพลาสติกพร้อมที่คว่ำแบบกลม

Plastic Test Tube Stand (round)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 113 อัน

฿ 165.00

ที่ปั๊มปิเปต 10 มล.
3016105  
ที่ปั๊มปิเปต 10 มล.

Pipet Pump 10 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 อัน

฿ 250.00

ที่ปั๊มปิเปต 25 มล.
3016106  
ที่ปั๊มปิเปต 25 มล.

Pipet Pump 25 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 อัน

฿ 300.00

ที่ตั้งปิเปตแนวนอน
3016109  
ที่ตั้งปิเปตแนวนอน

Pipet Stand (horizontal)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 อัน

฿ 200.00

ที่ตั้งปิเปตต์ (แนวตั้ง) 12 ช่อง
3016110  
ที่ตั้งปิเปตต์ (แนวตั้ง) 12 ช่อง

Pipettes Stand (Vertical) 12 Pipettes
สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 อัน

฿ 980.00

ที่ตั้งฟันแนล
3016111  
ที่ตั้งฟันแนล

Funnel Stand
สินค้าพร้อมจำหน่าย 59 อัน

฿ 540.00

ที่ตั้งปิเปตต์ (แนวตั้ง) 30 ช่อง
3016112  
ที่ตั้งปิเปตต์ (แนวตั้ง) 30 ช่อง

Pipettes Stand (Vertical) 30 Pipettes
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 อัน

฿ 1,600.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-360 องศาเซลเซียส
30161331  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-360 องศาเซลเซียส

Thermometer 0-360C
สินค้าพร้อมจำหน่าย 104 อัน

฿ 350.00

เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 องศาเซลเซียส
3016134  
เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 องศาเซลเซียส

Thermometer 0-100C
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2349 อัน

฿ 55.00

แท่งแก้วคนสาร (10 อันต่อชุด)
3016150  
แท่งแก้วคนสาร (10 อันต่อชุด)

Stirring Rod (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 ชุด

฿ 200.00

บอสเฮด
30161761  
บอสเฮด

Bosshead
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 อัน

฿ 120.00

Page :   1   2   3   4   5   6   [ 7 ]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit