จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 946 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   [ 8 ]   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
บีคเกอร์พลาสติก 50 มล.
30161795  
บีคเกอร์พลาสติก 50 มล.

Plastic Beaker 50 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 466 ใบ

฿ 30.00

บีคเกอร์พลาสติก 100 มล.
30161796  
บีคเกอร์พลาสติก 100 มล.

Plastic Beaker 100 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ใบ

฿ 40.00

บีคเกอร์พลาสติก 250 มล.
30161797  
บีคเกอร์พลาสติก 250 มล.

Plastic Beaker 250 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 187 ใบ

฿ 50.00

บีคเกอร์พลาสติก 500 มล.
30161798  
บีคเกอร์พลาสติก 500 มล.

Plastic Beaker 500 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 207 ใบ

฿ 70.00

บีคเกอร์พลาสติก 1000 มล.
30161799  
บีคเกอร์พลาสติก 1000 มล.

Plastic Beaker 1000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 70 ใบ

฿ 120.00

บีคเกอร์พลาสติก 2000 มล.
30161800  
บีคเกอร์พลาสติก 2000 มล.

Plastic Beaker 2000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 72 ใบ

฿ 190.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 250 ml.
30161801  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 250 ml.

Beaker with handle (PP) 250 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 55 ใบ

฿ 75.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 500 ml.
30161802  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 500 ml.

Beaker with handle (PP) 500 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 148 ใบ

฿ 120.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 1000 ml.
30161803  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 1000 ml.

Beaker with handle (PP) 1000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 81 ใบ

฿ 150.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 2000 ml.
30161804  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 2000 ml.

Beaker with handle (PP) 2000 ml.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 220.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 3000 ml.
30161805  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 3000 ml.

Beaker with handle (PP) 3000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ใบ

฿ 400.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 5000 ml.
30161806  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 5000 ml.

Beaker with handle (PP) 5000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ใบ

฿ 660.00

แบบจำลองผลึก (แบบโครงพลาสติก)
3016190  
แบบจำลองผลึก (แบบโครงพลาสติก)

Crystal Structures
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 ชุด

฿ 540.00

แบบจำลองโมเลกุลพร้อมคู่มือการต่อ
3016195  
แบบจำลองโมเลกุลพร้อมคู่มือการต่อ

Molecular Model Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 56 ชุด

฿ 130.00

แบบจำลองโครงสร้างโมเลกุล
3016196  
แบบจำลองโครงสร้างโมเลกุล

SPHERE & BOND Molecular Model Set Sphere & Bond
สินค้าพร้อมจำหน่าย 25 ชุด

฿ 2,500.00

แบบจำลองโมเลกุล (สำหรับครูใช้)
3016200  
แบบจำลองโมเลกุล (สำหรับครูใช้)

Teacher Molecular Model Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 60 ชุด

฿ 520.00

เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 15 ซีซี
30162190  
เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 15 ซีซี

Crucible tall form 15 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 103 ใบ

฿ 50.00

เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 20 ซีซี
30162191  
เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 20 ซีซี

Crucible tall form 20 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 79 ใบ

฿ 55.00

เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 30 ซีซี
30162192  
เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 30 ซีซี

Crucible tall form 30 cc.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 65.00

เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 50 ซีซี
30162193  
เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 50 ซีซี

Crucible tall form 50 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 254 ใบ

฿ 95.00

เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงเตี้ย 15 ซีซี
30162194  
เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงเตี้ย 15 ซีซี

Crucible squat form 15 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ใบ

฿ 80.00

เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงเตี้ย 30 ซีซี
30162195  
เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงเตี้ย 30 ซีซี

Crucible squat form 30 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 42 ใบ

฿ 90.00

เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงเตี้ย 50 ซีซี
30162196  
เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงเตี้ย 50 ซีซี

Crucible squat form 50 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 116 ใบ

฿ 95.00

เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 25 ซีซี
30162197  
เบ้ากระเบื้องพร้อมฝา ทรงสูง 25 ซีซี

Crucible tall form 25 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 65 ใบ

฿ 60.00

บิวเรตต์พลาสติก 25 มล.
3016267  
บิวเรตต์พลาสติก 25 มล.

Transparent acrylic burette 25 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 42 อัน

฿ 450.00

บิวเรตต์พลาสติก 50 มล.
3016268  
บิวเรตต์พลาสติก 50 มล.

Transparent acrylic burette 50 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 34 อัน

฿ 600.00

ปั๊มลมสูญญากาศ
3016275  
ปั๊มลมสูญญากาศ

Vacuum Pump Mode
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 เครื่อง

฿ 8,600.00

แปรงล้างหลอดทดลองขนาดเล็ก (5 อันต่อชุด)
3017050  
แปรงล้างหลอดทดลองขนาดเล็ก (5 อันต่อชุด)

Test Tube Brush (Small) (5 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 346 ชุด

฿ 100.00

แปรงล้างหลอดทดลองขนาดกลาง (5 อันต่อชุด)
3017055  
แปรงล้างหลอดทดลองขนาดกลาง (5 อันต่อชุด)

Test Tube Brush (Middle) (5 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 421 ชุด

฿ 110.00

แปรงล้างหลอดทดลองขนาดใหญ่ (5 อันต่อชุด)
3017060  
แปรงล้างหลอดทดลองขนาดใหญ่ (5 อันต่อชุด)

Test Tube Brush (Large) (5 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 335 ชุด

฿ 120.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   [ 8 ]   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit