จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Mathematics

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 175 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   [ 6 ]
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 2 ผลคูณเชิงสเกลาร์ (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 3 ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 4 การใช้เวอเตอร์ในการหาพื้นที่และปริมาตร (ม.5)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 1 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 2 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 3 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 4 การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 5 การวัดการกระจายของข้อมูล (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้่องต้น 6 ความแปรปรวน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 1 ทฤษฏีบทของลิมิต

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 2 ลิมิตของลำดับ(ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 3 การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์เรขาคณิต (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลำดับอนันต์ 4 การหาลิมิตของลำดับอนันต์ (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 1 รูปแบบของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 2 สมการปกติของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง การแจกแจงปกติและค่ามาตรฐาน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 1 การหาลิมิตของฟังก์ชันโดยการใช้ทฤษฏีบทเกี่ยวกับลิมิต (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 2 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (ม.6)

฿ 350.00

โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 3 การอินทิเกรต (ม.6)

฿ 350.00

กระดาษกราฟ 200 แผ่น
7010075  
กระดาษกราฟ 200 แผ่น

Graph Papers (200 Plates)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 354 เล่ม

฿ 160.00

กระดาษลอกลาย (10แผ่นต่อชุด)
7010167  
กระดาษลอกลาย (10แผ่นต่อชุด)

Reproduce Papers (10 Pcs./Set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ชุด

฿ 60.00

ไม้บรรทัด 30 ซม.
7017435  
ไม้บรรทัด 30 ซม.

Ruler 30 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ชุด

฿ 40.00

ไม้เมตร 100 ซม. (โมเมนต์ของแรง)
7017445  
ไม้เมตร 100 ซม. (โมเมนต์ของแรง)

Ruler 100 cm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2145 อัน

฿ 150.00

สายวัด  (5 เส้นต่อชุด)
7019092  
สายวัด (5 เส้นต่อชุด)

Measure tape (5 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ชุด

฿ 60.00

Page :   1   2   3   4   5   [ 6 ]
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit