จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Physics

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 528 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [ 10 ]   11   12   13   14   15   16   17   18
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ตัวต้านทาน 15 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015150  
ตัวต้านทาน 15 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 15 Ohms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 47 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015152  
ตัวต้านทาน 47 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 47 Ohms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 65 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015155  
ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 1 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 36 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 3.3 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015156  
ตัวต้านทาน 3.3 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 3.3 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 37 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 300 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015157  
ตัวต้านทาน 300 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 300 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 57 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 20 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015159  
ตัวต้านทาน 20 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 20 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015160  
ตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 10 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 55 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 22 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015161  
ตัวต้านทาน 22 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 22 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 34 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 24 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015162  
ตัวต้านทาน 24 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 24 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 47 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015163  
ตัวต้านทาน 47 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 47 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 52 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 100 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015164  
ตัวต้านทาน 100 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 100 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 66 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 100 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015165  
ตัวต้านทาน 100 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 100 ohms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 62 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 200 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015166  
ตัวต้านทาน 200 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 200 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 47 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 220 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015167  
ตัวต้านทาน 220 กิโลโอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 220 kiloOhms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 52 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 200 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015170  
ตัวต้านทาน 200 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 200 ohms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 52 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 300 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015172  
ตัวต้านทาน 300 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 300 ohms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 330 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015173  
ตัวต้านทาน 330 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 330 ohms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทาน 220 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)
2015175  
ตัวต้านทาน 220 โอห์ม (20 ตัวต่อชุด)

Resistor 220 ohms (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 47 ชุด

฿ 40.00

ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ 0-50 กิโลโอห์ม (5 ตัวต่อชุด)
2015176  
ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ 0-50 กิโลโอห์ม (5 ตัวต่อชุด)

Variable Resistor 0-50 kiloOhms (5 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 61 ชุด

฿ 120.00

ตัวต้านทานไวแสง (LDR)
2015177  
ตัวต้านทานไวแสง (LDR)

Light Dependent Resistor
สินค้าพร้อมจำหน่าย 82 ตัว

฿ 30.00

ตัวอย่างสายไฟฟ้า
2015182  
ตัวอย่างสายไฟฟ้า

Sample of Wires
สินค้าพร้อมจำหน่าย 38 ชุด

฿ 700.00

ตัวอย่างคาปาซิเตอร์
2015183  
ตัวอย่างคาปาซิเตอร์

Sample of Capacitors
สินค้าพร้อมจำหน่าย 121 ชุด

฿ 600.00

ตัวอย่างทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ
2015184  
ตัวอย่างทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ

Sample of Transistors
สินค้าพร้อมจำหน่าย 53 ชุด

฿ 400.00

ตัวอย่างตัวต้านทานแบบต่างๆ
2015187  
ตัวอย่างตัวต้านทานแบบต่างๆ

Type of Resistors
สินค้าพร้อมจำหน่าย 68 ชุด

฿ 650.00

เตาแสงอาทิตย์แบบกระจกเว้า
2015210  
เตาแสงอาทิตย์แบบกระจกเว้า

Solar Stove
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 ชุด

฿ 500.00

เตาแสงอาทิตย์ แบบ
2015211  
เตาแสงอาทิตย์ แบบ

Solar Furnace
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ชุด

฿ 2,500.00

ถาดคลื่นน้ำ (มาโก้)
2016015  
ถาดคลื่นน้ำ (มาโก้)

Ripple Tank
สินค้าพร้อมจำหน่าย 42 ชุด

฿ 4,700.00

ถาดคลื่นน้ำใช้กับโอเวอร์เฮด Overhead Ripple Tank
2016016  
ถาดคลื่นน้ำใช้กับโอเวอร์เฮด Overhead Ripple Tank

Overhead Ripple Tank
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ชุด

฿ 12,000.00

ถาดทดลองความเฉื่อย (ไม่รวมอุปกรณ์)
2016020  
ถาดทดลองความเฉื่อย (ไม่รวมอุปกรณ์)

Inertial Mass Tray
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ใบ

฿ 1,300.00

ถาดไร้แรงเสียดทานพร้อมอุปกรณ์
2016040  
ถาดไร้แรงเสียดทานพร้อมอุปกรณ์

Inertial Mass Tray with Granules and Inertial Mass
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ชุด

฿ 1,800.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [ 10 ]   11   12   13   14   15   16   17   18
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit