จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Physics

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 528 รายการ
  Page
:   1   2   3   [ 4 ]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
เครื่องควบคุมกระแส 10 โอห์ม 8.5 แอมป์
2012131  
เครื่องควบคุมกระแส 10 โอห์ม 8.5 แอมป์

RHEOSTAT 10 Ohms 8.5 A
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 2,400.00

เครื่องควบคุมกระแส 10 โอห์ม 8 แอมป์
2012132  
เครื่องควบคุมกระแส 10 โอห์ม 8 แอมป์

RHEOSTAT 10 Ohms 8 A
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ชุด

฿ 1,600.00

เครื่องควบคุมกระแส 50 โอห์ม 4.5 แอมป์
2012133  
เครื่องควบคุมกระแส 50 โอห์ม 4.5 แอมป์

RHEOSTAT 50 Ohms 4.5 A
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ชุด

฿ 4,000.00

เครื่องควบคุมกระแส 90 โอห์ม 2.2 แอมป์
2012134  
เครื่องควบคุมกระแส 90 โอห์ม 2.2 แอมป์

RHEOSTAT 90 Ohms 2.2 A
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ชุด

฿ 2,800.00

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตรงโวลต์สูง
2012144  
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตรงโวลต์สูง

High Voltage DC Generator
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ชุด

฿ 330.00

เครื่องจ่ายไฟโวลต์สูง (มาโก้)
2012145  
เครื่องจ่ายไฟโวลต์สูง (มาโก้)

High Voltage Power Supply
สินค้าพร้อมจำหน่าย 60 ชุด

฿ 420.00

เครื่องชั่งมวล (มาโก้)
2012180  
เครื่องชั่งมวล (มาโก้)

Inertial Mass Balance
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ชุด

฿ 670.00

เครื่องชั่งกระแสไฟฟ้า
2012185  
เครื่องชั่งกระแสไฟฟ้า

Current Balance
สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 ชุด

฿ 820.00

ความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวต้านทาน
2012188  
ความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวต้านทาน

The Potential Difference Across A Resistor
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชุด

฿ 1,100.00

ชุดความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ไฟฟ้า
2012189  
ชุดความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ไฟฟ้า

The Potential Difference Across A Battery
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ชุด

฿ 850.00

เครื่องตรวจทิศทางของกระแสไฟฟ้า
2012190  
เครื่องตรวจทิศทางของกระแสไฟฟ้า

Direction Indicator Of Current
สินค้าพร้อมจำหน่าย 50 ชุด

฿ 120.00

เครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะแบบสาธิต
2012221  
เครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะแบบสาธิต

Four Stroke Petrol Engine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 4,000.00

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะแบบสาธิต
2012222  
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะแบบสาธิต

Four Stroke Diesel Engine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 4,000.00

เครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะแบบสาธิต
2012223  
เครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะแบบสาธิต

Two Stroke Petrol Engine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 SET

฿ 4,000.00

เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะแบบสาธิต
2012224  
เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะแบบสาธิต

Two Stroke Diesel Engine
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 SET

฿ 4,000.00

เครื่องยิงวัตถุทำมุมต่างๆ
2012225  
เครื่องยิงวัตถุทำมุมต่างๆ

Projectile Apparatus I
สินค้าพร้อมจำหน่าย 58 ชุด

฿ 700.00

เครื่องยิงวัตถุ
2012230  
เครื่องยิงวัตถุ

Projectile Apparatus II
สินค้าพร้อมจำหน่าย 92 ชุด

฿ 130.00

เครื่องรับ-ส่งโทรเลข
2012235  
เครื่องรับ-ส่งโทรเลข

Telegraph Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 221 ชุด

฿ 190.00

เครื่องวัดความดันของของเหลว
2012300  
เครื่องวัดความดันของของเหลว

Liquid pressure Meter
สินค้าพร้อมจำหน่าย 65 ชุด

฿ 1,100.00

เครื่องวัดทิศทางลมอย่างง่าย
2012310  
เครื่องวัดทิศทางลมอย่างง่าย

Wind Direction Indicator
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 ชุด

฿ 410.00

เครื่องวัดสภาพอากาศ
2012315  
เครื่องวัดสภาพอากาศ

weather station
สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 ชุด

฿ 6,500.00

ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
2012321  
ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์

Electric Current And Potential Difference
สินค้าพร้อมจำหน่าย 56 ชุด

฿ 650.00

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (มาโก้) พร้อมแถบกระดาษเคาะสัญญาณเวลาแบบต่อเนื่อง

฿ 2,300.00

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
2012326  
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

Ticker Tape-Timer
สินค้าพร้อมจำหน่าย 58 ชุด

฿ 620.00

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (มาโก้)
2012326  
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (มาโก้)

Ticker Tape-Timer
สินค้าพร้อมจำหน่าย 58 ชุด

฿ 620.00

คลื่นนิ่ง (ชุดสาธิต)
2012335  
คลื่นนิ่ง (ชุดสาธิต)

Standing wave demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ชุด

฿ 6,500.00

จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุพร้อมขาตั้ง
2013111  
จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุพร้อมขาตั้ง

Center of Gravity
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 ชุด

฿ 1,050.00

ชุดการเกิดเงาของวัตถุ
2014004  
ชุดการเกิดเงาของวัตถุ

Beam of Light and Shadow demonstrator
สินค้าพร้อมจำหน่าย 51 ชุด

฿ 1,050.00

ชุดการดูดกลืนของแสง
2014014  
ชุดการดูดกลืนของแสง

Light Absorption
สินค้าพร้อมจำหน่าย 51 ชุด

฿ 1,200.00

ชุดการต่อหลอดไฟแบบอนุกรม-ขนาน
2014015  
ชุดการต่อหลอดไฟแบบอนุกรม-ขนาน

Series And Parallel Lamps Circuit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 73 ชุด

฿ 600.00

Page :   1   2   3   [ 4 ]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit