จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Physics

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ






  ทั้งหมด 528 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   [ 5 ]   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ชุดการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม-ขนาน
2014020  
ชุดการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม-ขนาน

Resistors In Series And Parallel
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ชุด

฿ 490.00

ชุดการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม-ขนาน
2014025  
ชุดการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม-ขนาน

Electric Cells In Series And Parallel
สินค้าพร้อมจำหน่าย 50 ชุด

฿ 780.00

ชุดการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน
2014026  
ชุดการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน

Electric Circuit Simulation In House
สินค้าพร้อมจำหน่าย 233 ชุด

฿ 1,100.00

ชุดออปติคอล เบนซ์
2014030  
ชุดออปติคอล เบนซ์

Optical Bench
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 ชุด

฿ 2,200.00

ชุดออปติคอล ดีส
2014035  
ชุดออปติคอล ดีส

Optical Disk
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ชุด

฿ 2,400.00

ชุดออปติคอล ดีส พร้อมไฟและอุปกรณ์ครบชุด
2014036  
ชุดออปติคอล ดีส พร้อมไฟและอุปกรณ์ครบชุด

Optical Disk
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ชุด

฿ 3,800.00

ชุด Optical Disk
2014037  
ชุด Optical Disk

Optical Disk Set
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 5,200.00

ชุดการทดลองหาค่าคงที่ของแพลงค์ (ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก )

฿ 15,000.00

ชุดการเกิดลม
2014045  
ชุดการเกิดลม

Wind generator set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ชุด

฿ 430.00

ชุดกั้นแสง พร้อมแผ่นกั้นแสง 3 ช่อง
2014050  
ชุดกั้นแสง พร้อมแผ่นกั้นแสง 3 ช่อง

Slit and cylindrical convex
สินค้าพร้อมจำหน่าย 28 ชุด

฿ 150.00

ชุดกล้ามเนื้อเตะบอล
2014059  
ชุดกล้ามเนื้อเตะบอล

Muscular Moving Demonstration
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 140.00

ชุดอุปกรณ์ทำอย่างไรจึงจะไปไกลที่สุด
20140591  
ชุดอุปกรณ์ทำอย่างไรจึงจะไปไกลที่สุด

Energy Track Demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ชุด

฿ 950.00

ชุดกระดิ่งไฟฟ้า (ประกอบสำเร็จรูป)
2014075  
ชุดกระดิ่งไฟฟ้า (ประกอบสำเร็จรูป)

Electric Bell Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 76 ชุด

฿ 510.00

ชุดกำเนิดแสงสำหรับศึกษาสเปกตรัม
2014077  
ชุดกำเนิดแสงสำหรับศึกษาสเปกตรัม

Spectrum of gas with Spectrum tube
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ชุด

฿ 12,000.00

Spectrum Experiment Set
2014078  
Spectrum Experiment Set

Spectrum Experiment Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ชุด

฿ 5,500.00

ชุดคุณสมบัติของลวดตัวนำ
2014082  
ชุดคุณสมบัติของลวดตัวนำ

Properties of conductor
สินค้าพร้อมจำหน่าย 102 ชุด

฿ 690.00

ชุดคุณสมบัติของฟิวส์
2014083  
ชุดคุณสมบัติของฟิวส์

Properties of Fuse
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 ชุด

฿ 1,300.00

ชุดคุณสมบัติของคอลลอยด์
2014084  
ชุดคุณสมบัติของคอลลอยด์

Properties of Colloids Tester
สินค้าพร้อมจำหน่าย 59 ชุด

฿ 900.00

ชุดความสัมพันธ์พลังงาน (สำเร็จรูปมาโก้)
2014085  
ชุดความสัมพันธ์พลังงาน (สำเร็จรูปมาโก้)

Kinetic and Potential Energy Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 ชุด

฿ 750.00

ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์
2014086  
ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์

Motor Controller Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 ชุด

฿ 850.00

ชุดสมดุลของแรง Force Table (GMC)
2014090  
ชุดสมดุลของแรง Force Table (GMC)

Force Table (GMC)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ชุด

฿ 4,000.00

ชุดสมดุลของแรง (Force Table)
2014091  
ชุดสมดุลของแรง (Force Table)

Force Table
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ชุด

฿ 12,000.00

ชุดกระดานสมดุลแรง
2014092  
ชุดกระดานสมดุลแรง

Force Board
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 ชุด

฿ 5,100.00

ชุดคลื่นเสียง พร้อมหูฟังอย่างดี (มาโก้)
2014095  
ชุดคลื่นเสียง พร้อมหูฟังอย่างดี (มาโก้)

Sound Wave Set & Stethoscope
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 ชุด

฿ 4,500.00

หลอดท่อกำทอน
20140952  
หลอดท่อกำทอน

Resonance Tube
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 60 วัน )

฿ 1,200.00

ชุดคิดต์อิเลคโทรนิคส์
2014101  
ชุดคิดต์อิเลคโทรนิคส์

Electronic Kits
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ชุด

฿ 6,900.00

ชุดคาน ม.ต้น
2014102  
ชุดคาน ม.ต้น

Lever Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 79 ชุด

฿ 210.00

ชุดคานและโมเมนต์
2014103  
ชุดคานและโมเมนต์

Lever and Moment Apparatus
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ - วัน )

฿ 1,600.00

ชุดจุดศูนย์ถ่วงกับการเคลื่อนที่
2014110  
ชุดจุดศูนย์ถ่วงกับการเคลื่อนที่

Double Cone and Plane
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 อัน

฿ 350.00

ชุดจุดศูนย์กลางมวล (ไม่รวมถาด)
2014111  
ชุดจุดศูนย์กลางมวล (ไม่รวมถาด)

Centre of mass
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ชุด

฿ 560.00

Page :   1   2   3   4   [ 5 ]   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit