จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Physics

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 528 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   [ 6 ]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ชุดจุดเชื้อเพลิงด้วยประกายไฟฟ้า (ชุดวงจรจุดระเบิด)

฿ 360.00

ฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ
2014116  
ฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ

Bristol Water Rocket
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ชุด

฿ 3,710.00

ชุดไมโครโฟนอย่างง่าย
2014120  
ชุดไมโครโฟนอย่างง่าย

Simple Microphone
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ชุด

฿ 530.00

ชุดโทรศัพท์แบบไดนามิค รวมสายไฟ 10 เมตร
2014126  
ชุดโทรศัพท์แบบไดนามิค รวมสายไฟ 10 เมตร

Dynamic telephone demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 ชุด

฿ 400.00

ชุดทฤษฎีจลน์
2014130  
ชุดทฤษฎีจลน์

Kinetic Model Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 53 ชุด

฿ 1,450.00

ชุดการถ่ายเทความร้อน
2014140  
ชุดการถ่ายเทความร้อน

heat transfer kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 57 ชุด

฿ 310.00

ชุดนำความร้อน
2014145  
ชุดนำความร้อน

Heat Conductivity
สินค้าพร้อมจำหน่าย 277 ชุด

฿ 130.00

ชุดนำความร้อนโดยตรง (มาโก้)
2014150  
ชุดนำความร้อนโดยตรง (มาโก้)

Economy Heat conductometer
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 ชุด

฿ 250.00

ชุดเป่าให้แยก
2014166  
ชุดเป่าให้แยก

Blast to part
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 ชุด

฿ 300.00

ชุดเปลี่ยนภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าและเสียง
2014175  
ชุดเปลี่ยนภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าและเสียง

Photo Resistance and Coupler Unit
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 1,300.00

ชุดเพิ่มแรงแม่เหล็ก
2014180  
ชุดเพิ่มแรงแม่เหล็ก

Magnetizer
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ชุด

฿ 260.00

ชุดไฟฟ้าลัดวงจร
2014181  
ชุดไฟฟ้าลัดวงจร

Short Circuit Demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 84 ชุด

฿ 820.00

ชุดสาธิตโฟโตอิเล็กตริก
2014184  
ชุดสาธิตโฟโตอิเล็กตริก

Photoelectric Demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 46 ชุด

฿ 1,800.00

ชุดปฏิบัติการทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 1
2014188  
ชุดปฏิบัติการทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 1

Electrics and electronics practice set I
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชุด

฿ 3,600.00

ชุดปฏิบัติการทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 2
2014189  
ชุดปฏิบัติการทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 2

Electrics and electronics practice set II
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ 60 วัน )

฿ 3,600.00

ชุดแฟรงค์เฮิร์ต พร้อมหลอด 2D 21
2014190  
ชุดแฟรงค์เฮิร์ต พร้อมหลอด 2D 21

Frank-Hertz?s experiment with 2D21
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 3,200.00

ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า (ฟิสิกส์)
2014195  
ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า (ฟิสิกส์)

Electromagnet (Physics)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 130 ชุด

฿ 1,200.00

ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า (กายภาพ)
2014200  
ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า (กายภาพ)

Electromagnet
สินค้าพร้อมจำหน่าย 59 ชุด

฿ 1,150.00

ชุดโมดุลลัสยัง
2014205  
ชุดโมดุลลัสยัง

Young?s Modulus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ชุด

฿ 1,500.00

ชุดโมดุลลัสยัง แบบ Searle's
2014206  
ชุดโมดุลลัสยัง แบบ Searle's

Young?s Modulus, Searle's Pattern
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 ชุด

฿ 2,600.00

ชุดแรงเสียดทาน-สัมประสิทธิ์
2014210  
ชุดแรงเสียดทาน-สัมประสิทธิ์

Friction force apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 137 ชุด

฿ 160.00

ชุดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง (ตามแนววงกลม)
2014215  
ชุดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง (ตามแนววงกลม)

Tangential Escape Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 ชุด

฿ 470.00

ชุดรังสีตกกระทบ-รังสีสะท้อน
2014217  
ชุดรังสีตกกระทบ-รังสีสะท้อน

Reflection by Plane mirror
สินค้าพร้อมจำหน่าย 67 ชุด

฿ 780.00

ชุดพลังงานของน้ำที่ตกจากที่สูง
2014220  
ชุดพลังงานของน้ำที่ตกจากที่สูง

Energy from water fall apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 ชุด

฿ 400.00

ชุดทดลองสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนำ
2014225  
ชุดทดลองสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนำ

Magnetic Field Of A Straight Conductor
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ชุด

฿ 1,100.00

ชุดแสดงสภาพไร้น้ำหนัก
2014230  
ชุดแสดงสภาพไร้น้ำหนัก

Weightnessless demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 ชุด

฿ 600.00

ชุดวงจรกรองกระแส
2014237  
ชุดวงจรกรองกระแส

Rectifier and Filter circuit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 ชุด

฿ 810.00

ชุดศึกษาธรรมชาติของแสงโดยเลเซอร์
2014239  
ชุดศึกษาธรรมชาติของแสงโดยเลเซอร์

Nature of Light by Laser
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 ชุด

฿ 1,450.00

ชุดอินดักชั่นคอยล์โวลท์สูงบนฐานไม้
2014248  
ชุดอินดักชั่นคอยล์โวลท์สูงบนฐานไม้

Induction Coil
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ชุด

฿ 6,500.00

ชุดสเปกตรัมกล่องไม้
2014250  
ชุดสเปกตรัมกล่องไม้

Spectrum Box
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ชุด

฿ 2,600.00

Page :   1   2   3   4   5   [ 6 ]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit