จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Physics

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 528 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   [ 7 ]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ชุดไฮโดรลิคอย่างง่าย
2014260  
ชุดไฮโดรลิคอย่างง่าย

Pascal's Demonstrator
สินค้าพร้อมจำหน่าย 82 ชุด

฿ 950.00

ชุดทดลองการเกิดภาพติดตา
2014276  
ชุดทดลองการเกิดภาพติดตา

Pictures Paddle Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 ชุด

฿ 750.00

ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
2014280  
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม

Circular Motion Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 107 ชุด

฿ 170.00

ชุดทดลองการขยายตัวของโลหะแผ่นคู่
2014290  
ชุดทดลองการขยายตัวของโลหะแผ่นคู่

Bi-Metallic Expansion
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 ชุด

฿ 550.00

ชุดทดลองการขยายตัวของสตาร์ทเตอร์
2014291  
ชุดทดลองการขยายตัวของสตาร์ทเตอร์

Expansion of Starter Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ชุด

฿ 600.00

ชุดทดลองการสมดุลแบบต่างๆ
2014295  
ชุดทดลองการสมดุลแบบต่างๆ

Types of equilibrium
สินค้าพร้อมจำหน่าย 10 ชุด

฿ 870.00

ชุดทดลองการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
2014300  
ชุดทดลองการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า

Loss of Electric Energy (by size of wire)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 ชุด

฿ 900.00

ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์
2014305  
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์

Trajectory Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 202 ชุด

฿ 700.00

ชุดทดลองการเดินทางของเสียง
2014306  
ชุดทดลองการเดินทางของเสียง

Movement of sound Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 245 ชุด

฿ 130.00

ชุดทดลองการสั่นของสปริง
2014307  
ชุดทดลองการสั่นของสปริง

Simple Harmonic Motion in Spring
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ชุด

฿ 12,000.00

ชุดทดลองการกลิ้ง
2014308  
ชุดทดลองการกลิ้ง

Rolling Motion
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ - วัน )

฿ 15,000.00

ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
2014309  
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม

Circular Motion
สินค้า by order ( รอผลิตประมาณ - วัน )

฿ 13,000.00

ชุดทดลองแบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
2014310  
ชุดทดลองแบบซิมเปิลฮาร์โมนิค

Simple Harmonic Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 174 ชุด

฿ 150.00

ชุดทดลองแสดงการตกของวัตถุ
2014315  
ชุดทดลองแสดงการตกของวัตถุ

Free falling Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 37 ชุด

฿ 110.00

ชุดทดสอบโพลาไรเซชั่นของแสง
2014330  
ชุดทดสอบโพลาไรเซชั่นของแสง

Polarization of light
สินค้าพร้อมจำหน่าย 35 ชุด

฿ 2,800.00

ชุดทดลองแรงเสียดทาน
2014335  
ชุดทดลองแรงเสียดทาน

Friction Force Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 23 ชุด

฿ 4,000.00

ชุดทดลองการเกิดกระแสไฟฟ้า
2014336  
ชุดทดลองการเกิดกระแสไฟฟ้า

Electric circuit Generator
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ชุด

฿ 250.00

ชุดทดลองกฎของโอห์ม
2014342  
ชุดทดลองกฎของโอห์ม

Ohm's Law
สินค้าพร้อมจำหน่าย 60 ชุด

฿ 1,500.00

ชุดทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
2014345  
ชุดทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

Elastic Potential Energy
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 ชุด

฿ 1,400.00

ชุดทดลองเพนดูลัม
2014350  
ชุดทดลองเพนดูลัม

Pendulum Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 18 ชุด

฿ 1,100.00

ชุดทดลองการไหลแบบสม่ำเสมอ
2014360  
ชุดทดลองการไหลแบบสม่ำเสมอ

Laminar Flow Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 ชุด

฿ 450.00

ชุดทดลองการหมุนของวัตถุ
2014365  
ชุดทดลองการหมุนของวัตถุ

Rotation Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 35 ชุด

฿ 550.00

ชุดทดลองกล้องจุลทรรศน์ โทรทรรศน์ และทัศนศาสตร์
2014366  
ชุดทดลองกล้องจุลทรรศน์ โทรทรรศน์ และทัศนศาสตร์

Principle of Microscope-Telescope and Optics
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 980.00

ชุดทดลองความหนืด
2014370  
ชุดทดลองความหนืด

Viscosity Experiment Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 61 ชุด

฿ 510.00

ชุดทดลองความกดอากาศอย่างง่าย (ขึ้นๆลงๆ)
2014384  
ชุดทดลองความกดอากาศอย่างง่าย (ขึ้นๆลงๆ)

Simple air pressure Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ชุด

฿ 110.00

ชุดทดลองความเค้น-เครียด (มาโก้)
2014385  
ชุดทดลองความเค้น-เครียด (มาโก้)

Stress-Strain
สินค้าพร้อมจำหน่าย 54 ชุด

฿ 1,800.00

ชุดทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แม็กเวลล์)
2014386  
ชุดทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แม็กเวลล์)

Electromagnetic Waves (Maxwell)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 20 ชุด

฿ 710.00

ชุดทดลองเครื่องวัดสนามแม่เหล็กอย่างง่าย
2014387  
ชุดทดลองเครื่องวัดสนามแม่เหล็กอย่างง่าย

Simple Electromagnetic Field Meter
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 8,200.00

ชุดทดลองพลังงานกลและความร้อน
2014390  
ชุดทดลองพลังงานกลและความร้อน

Mechanics Energy and Heat Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 31 ชุด

฿ 450.00

ชุดทดลองการหักเหของแสงในเครื่องฉายภาพนิ่ง
2014396  
ชุดทดลองการหักเหของแสงในเครื่องฉายภาพนิ่ง

Refraction of light in Projector
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ชุด

฿ 1,500.00

Page :   1   2   3   4   5   6   [ 7 ]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit