จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Physics

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 528 รายการ
  Page
:   1   2   3   4   5   6   7   [ 8 ]   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
ชุดทดลองประสิทธิภาพ
2014400  
ชุดทดลองประสิทธิภาพ

Efficient Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ชุด

฿ 120.00

ชุดทดลองผลของแสงต่อการนำไฟฟ้า
2014405  
ชุดทดลองผลของแสงต่อการนำไฟฟ้า

Photo Conductivity Apparatus
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 510.00

ชุดทดลองพารัลแลกซ์
2014406  
ชุดทดลองพารัลแลกซ์

Parallax Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ชุด

฿ 400.00

ชุดทดลองแรงหนีศูนย์กลาง
2014407  
ชุดทดลองแรงหนีศูนย์กลาง

Surveying the centrifugal force of inertia
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ชุด

฿ 4,500.00

ชุดทดลองไฟฟ้ากระแส
2014410  
ชุดทดลองไฟฟ้ากระแส

Electricity Experiment Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 56 ชุด

฿ 290.00

ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
2014411  
ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสสลับ RLC

RLC Parallel and Series in AC Circuit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 12,000.00

ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย
2014412  
ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย

Moment of Inertia
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 ชุด

฿ 16,000.00

ชุดทดสอบไฟฟ้าสถิต (อิเล็คโตรสโคป)
2014415  
ชุดทดสอบไฟฟ้าสถิต (อิเล็คโตรสโคป)

Electroscope
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 800.00

ชุดทดลองแรงตึงผิว
2014425  
ชุดทดลองแรงตึงผิว

Surface Tension Measurement Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 81 ชุด

฿ 790.00

ชุดทดลองแรงกระทำบนเส้นลวดตัวนำ
2014430  
ชุดทดลองแรงกระทำบนเส้นลวดตัวนำ

Electric force in wire conductor
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ชุด

฿ 680.00

ชุดทดลองแรงระหว่างประจุ
2014436  
ชุดทดลองแรงระหว่างประจุ

Electric force between charge apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ชุด

฿ 490.00

ชุดทดลองสนามไฟฟ้า (มาโก้)
2014450  
ชุดทดลองสนามไฟฟ้า (มาโก้)

Electric Field Demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 ชุด

฿ 750.00

ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก
2014455  
ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก

Magnetic Field Demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 28 ชุด

฿ 1,400.00

ชุดทดลองสำเร็จรูปเรื่องลูกโป่งมหัศจรรย์
2014457  
ชุดทดลองสำเร็จรูปเรื่องลูกโป่งมหัศจรรย์

Amazing Balloon Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 40 ชุด

฿ 450.00

ชุดทดลองสำเร็จรูปเรื่องสิ่งแวดล้อม
2014458  
ชุดทดลองสำเร็จรูปเรื่องสิ่งแวดล้อม

Environment Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 ชุด

฿ 600.00

ชุดทดลองสำเร็จรูปเรื่องแสง
2014459  
ชุดทดลองสำเร็จรูปเรื่องแสง

Light Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ชุด

฿ 2,000.00

ชุดชุมสายโทรศัพท์อย่างง่าย
2014465  
ชุดชุมสายโทรศัพท์อย่างง่าย

Simple Exchange
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 9,000.00

ชุดทดลองเซลล์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
2014470  
ชุดทดลองเซลล์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

Electrochemical cells
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชุด

฿ 950.00

ชุดทดสอบตัวนำไฟฟ้า
2014476  
ชุดทดสอบตัวนำไฟฟ้า

Conductor Test Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 63 ชุด

฿ 1,200.00

ชุดวัตถุสองมิติ
2014478  
ชุดวัตถุสองมิติ

2-dimensions Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 ชุด

฿ 350.00

ชุดวัตถุสามมิติ
2014479  
ชุดวัตถุสามมิติ

3-dimensions Kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 ชุด

฿ 200.00

วงจรเรียงกระแสและกรองกระแสแบบครึ่งคลื่น
2014480  
วงจรเรียงกระแสและกรองกระแสแบบครึ่งคลื่น

Half-Wave Rectifier And Filter Circuit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชุด

฿ 1,700.00

ชุดฝึกไฟฟ้าเบื้องต้น
2014484  
ชุดฝึกไฟฟ้าเบื้องต้น

Basic Principle of Electricity
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ชุด

฿ 6,500.00

ชุดสาธิตการอัดและการคายของตัวเก็บประจุ
2014485  
ชุดสาธิตการอัดและการคายของตัวเก็บประจุ

Charge and Discharge Capacitor Demonstration
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 6,000.00

ชุดลูกบอลตีลังกา
2014489  
ชุดลูกบอลตีลังกา

Loop-the-Loop Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ชุด

฿ 1,500.00

ชุดสาธิตหลักการของหม้อแปลง (มาโก้)
2014490  
ชุดสาธิตหลักการของหม้อแปลง (มาโก้)

Principle of Transformer
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ชุด

฿ 1,500.00

ชุดกระดานทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
2014491  
ชุดกระดานทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

Elastic Potential Energy Board
ไม่สามารถเช็คจำนวนสินค้าได้

฿ 7,800.00

ชุดสาธิตพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและซิมเปิลฮาร์โมนิค
2014492  
ชุดสาธิตพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและซิมเปิลฮาร์โมนิค

Elastic Potential Energy and Simple Harmonic Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชุด

฿ 5,500.00

ชุดสาธิตการสั่นพ้องของลูกตุ้ม
2014493  
ชุดสาธิตการสั่นพ้องของลูกตุ้ม

Resonance Demonstration Set
สินค้าพร้อมจำหน่าย 14 ชุด

฿ 1,200.00

ชุดสาธิตการเกิดของคลื่น
2014494  
ชุดสาธิตการเกิดของคลื่น

Wave demonstration
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 ชุด

฿ 7,000.00

Page :   1   2   3   4   5   6   7   [ 8 ]   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit