จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > CD-VCD > CD-VCD-Biology

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 30 รายการ
  Page
:
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
40CU001  

Cloning
สินค้าพร้อมจำหน่าย 17 แผ่น

฿ 240.00

การแบ่งเซลล์
40CU002  
การแบ่งเซลล์

Cells division
สินค้าพร้อมจำหน่าย 16 แผ่น

฿ 240.00

การสืบพันธุ์และวงจรชีวิต
40CU003  
การสืบพันธุ์และวงจรชีวิต

Reproduction and life cycle
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 แผ่น

฿ 240.00

ป่าและการวิเคราะห์โครงสร้างของป่า
40CU004  
ป่าและการวิเคราะห์โครงสร้างของป่า

Forest and structure analization
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 แผ่น

฿ 240.00

พันธุศาสตร์และชีวิต
40CU005  
พันธุศาสตร์และชีวิต

Genetic and life
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 แผ่น

฿ 240.00

เวบเพจปฏิบัติการพันธุศาสตร์
40CU006  
เวบเพจปฏิบัติการพันธุศาสตร์

Genetic practice webpage
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 แผ่น

฿ 240.00

สารพันธุกรรม
40CU007  
สารพันธุกรรม

Genetic materials
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 แผ่น

฿ 240.00

40CU008  

GMOs
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 แผ่น

฿ 240.00

พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล
40CU009  
พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล

Mendels law and genetic inheritance
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 240.00

การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของแมลงหวี่
40CU010  
การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของแมลงหวี่

Fruit flys genetic education
สินค้าพร้อมจำหน่าย 21 แผ่น

฿ 240.00

หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ของพันธุวิศวกรรม
40CU011  
หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ของพันธุวิศวกรรม

Basic principle and applied genetic engineering
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 แผ่น

฿ 240.00

ชุดสกัดจีโนมดีเอ็นเอ
40CU013  
ชุดสกัดจีโนมดีเอ็นเอ

Genome Direct to View Genome Direct to View test kit
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 15 วัน )

฿ 950.00

ระบบทดลองสัมผัสดีเอ็นเอด้วยตนเอง
40CU014  
ระบบทดลองสัมผัสดีเอ็นเอด้วยตนเอง

Yourself touch DNA test kit
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 ชุด

฿ 650.00

ระบบประสาท
62VCD01  
ระบบประสาท

The Nervous System
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 300.00

ระบบกล้ามเนื้อ
62VCD02  
ระบบกล้ามเนื้อ

Muscles and Movement
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 300.00

โครโมโซมกับเพศของมนุษย์
62VCD24  
โครโมโซมกับเพศของมนุษย์

Chromosomes and Sex
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 300.00

หมู่เลือดของคน
62VCD27  
หมู่เลือดของคน

Blood Groups
สินค้าพร้อมจำหน่าย 8 แผ่น

฿ 300.00

หัวใจและการไหลเวียนเลือด
62VCD28  
หัวใจและการไหลเวียนเลือด

The Heart and Circulatory System
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 300.00

โรคหัวใจ
62VCD29  
โรคหัวใจ

Heart Diseases
สินค้าพร้อมจำหน่าย 7 แผ่น

฿ 300.00

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
62VCD32  
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

Inheritance
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 300.00

ดี เอ็น เอ รหัสชีวิต
62VCD33  
ดี เอ็น เอ รหัสชีวิต

DNA
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 แผ่น

฿ 300.00

องค์ประกอบของเซลล์
62VCD34  
องค์ประกอบของเซลล์

Cell Structures
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 300.00

ป่าไม้ให้ชีวิต
62VCD35  
ป่าไม้ให้ชีวิต

Forests
สินค้าพร้อมจำหน่าย 5 แผ่น

฿ 300.00

แมลง
62VCD41  
แมลง

Insects
สินค้าพร้อมจำหน่าย 6 แผ่น

฿ 300.00

ป่าไม้ในเมืองไทย
62VCD44  
ป่าไม้ในเมืองไทย

Rain Forests
สินค้าพร้อมจำหน่าย 4 แผ่น

฿ 300.00

ป่าเบญจพรรณ
62VCD47  
ป่าเบญจพรรณ

Deciduous Forests
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 แผ่น

฿ 300.00

ป่าเต็งรัง
62VCD48  
ป่าเต็งรัง

Dry Deciduous Forests
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 แผ่น

฿ 300.00

การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
62VCD50  
การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

Survival and Extinction
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 แผ่น

฿ 300.00

ระบบโครงกระดูก
62VCDG005  
ระบบโครงกระดูก

Skeleton
สินค้าพร้อมจำหน่าย 29 แผ่น

฿ 300.00

ระบบย่อยอาหาร
62VCDG006  
ระบบย่อยอาหาร

Digestive system
สินค้าพร้อมจำหน่าย 34 แผ่น

฿ 300.00

Page :
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit