จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry > Glassware

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 211 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
กรวยแก้ว 70 มม.
3010021  
กรวยแก้ว 70 มม.

Filter Funnel, Glass 70 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 523 ใบ

฿ 75.00

กรวยกรองบูชเนอร์ (พอซิเลน) 60 มม.
3010026  
กรวยกรองบูชเนอร์ (พอซิเลน) 60 มม.

(SB) Buchner Funnel 60 mm., porcelain
สินค้าพร้อมจำหน่าย 33 ใบ

฿ 170.00

กรวยแยกสาร 250 ซีซี (เยอรมัน)
3010030  
กรวยแยกสาร 250 ซีซี (เยอรมัน)

Separating Funnel 250 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 อัน

฿ 2,700.00

กรวยแยกสาร 500 ซีซี (เยอรมัน)
3010035  
กรวยแยกสาร 500 ซีซี (เยอรมัน)

Separating Funnel 500 cc.
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 7 วัน )

฿ 2,900.00

กระจกนาฬิกา 120 มม.
30100454  
กระจกนาฬิกา 120 มม.

Watch Glass 120 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 126 แผ่น

฿ 55.00

กระจกนาฬิกา 150 มม.
30100455  
กระจกนาฬิกา 150 มม.

Watch Glass 150 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 42 แผ่น

฿ 90.00

ขวดหยด 30 ซีซี (สีชา) (5 ใบต่อชุด)
3011066  
ขวดหยด 30 ซีซี (สีชา) (5 ใบต่อชุด)

Glass Dropping Bottle 30 cc. (5 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 22 ชุด

฿ 120.00

ขวดหยด 60 ซีซี (สีชา) (5 ใบต่อชุด)
3011070  
ขวดหยด 60 ซีซี (สีชา) (5 ใบต่อชุด)

Glass Dropping Bottle 60 cc. (5 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 77 ชุด

฿ 140.00

ข้อต่อแก้วรูปตัวเค
3011115  
ข้อต่อแก้วรูปตัวเค

K-glass connector
สินค้าพร้อมจำหน่าย 61 อัน

฿ 110.00

ข้อต่อแก้วรูปตัวที
3011120  
ข้อต่อแก้วรูปตัวที

T-glass connector
สินค้าพร้อมจำหน่าย 53 อัน

฿ 90.00

ข้อต่อแก้วรูปตัวแอล
3011125  
ข้อต่อแก้วรูปตัวแอล

L-glass connector
สินค้าพร้อมจำหน่าย 55 อัน

฿ 70.00

ข้อต่อแก้วรูปตัววาย
3011130  
ข้อต่อแก้วรูปตัววาย

Y-glass connector
สินค้าพร้อมจำหน่าย 65 อัน

฿ 90.00

คณโฑก้นแบน ขนาด 500 ซีซี
3012001  
คณโฑก้นแบน ขนาด 500 ซีซี

Flask Flat bottom 500 ml.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 150.00

คณโฑก้นกลม ขนาด 500 ซีซี
3012002  
คณโฑก้นกลม ขนาด 500 ซีซี

Flask Round bottom 500 ml.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 150.00

คลิปหนีบสายยาง ฮอปแมนสกรู
3012006  
คลิปหนีบสายยาง ฮอปแมนสกรู

Hoffman Screw-compressor Clamp
สินค้าพร้อมจำหน่าย 92 อัน

฿ 50.00

คลิปหนีบสายยาง แบบมอร์ชุบเงา
3012007  
คลิปหนีบสายยาง แบบมอร์ชุบเงา

Mohr?s Pinchcock
สินค้าพร้อมจำหน่าย 205 อัน

฿ 65.00

คอลั่มโครมาโตรกราฟี่
3012012  
คอลั่มโครมาโตรกราฟี่

Column chromatography
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 อัน

฿ 480.00

จานเพาะเชื้อแก้ว 15x100 มม. (เยอรมัน)
3013015  
จานเพาะเชื้อแก้ว 15x100 มม. (เยอรมัน)

Glass Petri Dish 15x100 mm. (germany)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 422 คู่

฿ 90.00

จานเพาะเชื้อพลาสติก (PS) ศก. 90x15 มม. (10 คู่ต่อชุด)
3013016  
จานเพาะเชื้อพลาสติก (PS) ศก. 90x15 มม. (10 คู่ต่อชุด)

Petri dish for sterile (PS) dia. 90x15 mm. (10 pairs/set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 39 ชุด

฿ 150.00

จานเพาะเชื้อพลาสติก (PS) ศก. 55x15 มม. (10 คู่ต่อชุด)
3013017  
จานเพาะเชื้อพลาสติก (PS) ศก. 55x15 มม. (10 คู่ต่อชุด)

Petri dish for sterile (PS) dia. 55x15 mm. (10 pairs/set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 43 ชุด

฿ 190.00

ชุดกลั่นลำดับส่วน พร้อมกล่องไม้
3014047  
ชุดกลั่นลำดับส่วน พร้อมกล่องไม้

Fractional distillation with wooden box
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ชุด

฿ 6,200.00

ชุดกลั่นลำดับส่วน (Pyrex)
3014048  
ชุดกลั่นลำดับส่วน (Pyrex)

Fractional Distillation (Pyrex)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ - วัน )

฿ CALL

ชุดกลั่นด้วยไอน้ำ (ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย) (Pyrex)
3014049  
ชุดกลั่นด้วยไอน้ำ (ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย) (Pyrex)

Steam Distillation (Pyrex)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ - วัน )

฿ CALL

ชุดกลั่นแบบซอกเลต (Pyrex)
3014050  
ชุดกลั่นแบบซอกเลต (Pyrex)

Soxhlet Distillation (Pyrex)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ - วัน )

฿ CALL

ชุดกลั่นแบบธรรมดา (Pyrex)
3014051  
ชุดกลั่นแบบธรรมดา (Pyrex)

Simple Distillation (Pyrex)
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ - วัน )

฿ CALL

ชุดกลั่นน้ำบริสุทธิ์
3014058  
ชุดกลั่นน้ำบริสุทธิ์

Pure Water Distillation
สินค้าพร้อมจำหน่าย 13 ชุด

฿ 2,500.00

ชุดทดลองคาปิลลารี่
3014320  
ชุดทดลองคาปิลลารี่

Capillary Apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 48 ชุด

฿ 160.00

ชุดอุปกรณ์สาธิตการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า
3014496  
ชุดอุปกรณ์สาธิตการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า

Electrolysis apparatus
สินค้าพร้อมจำหน่าย 19 ชุด

฿ 4,200.00

แท่งแก้วคนสาร (10 อันต่อชุด)
3016150  
แท่งแก้วคนสาร (10 อันต่อชุด)

Stirring Rod (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 234 ชุด

฿ 200.00

หลอดนำก๊าซปลายข้างหนึ่งตีบ (10 อันต่อชุด)
3019265  
หลอดนำก๊าซปลายข้างหนึ่งตีบ (10 อันต่อชุด)

Glass tube, one end constricted (10 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ชุด

฿ 50.00

Page :   [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit