จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
   CATALOGUE > Chemistry > Plasticware

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


  ทั้งหมด 43 รายการ
  Page
:   [ 1 ]   2
View as : List View Picture View   

Photo
  Code - Products Name
Price (฿)
กรวยกรองบูชเนอร์ (พลาสติก) 75 มม.
30100265  
กรวยกรองบูชเนอร์ (พลาสติก) 75 มม.

Plastic Buchner Funnel 75 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 71 อัน

฿ 195.00

กรวยกรองบูชเนอร์ (พลาสติก) 130 มม.
30100266  
กรวยกรองบูชเนอร์ (พลาสติก) 130 มม.

Plastic Buchner Funnel 130 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 56 อัน

฿ 480.00

กระบอกตวงพลาสติก 100 ซีซี
30101940  
กระบอกตวงพลาสติก 100 ซีซี

Plastic measuring cylinder 100 cc.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 120.00

กระบอกตวงพลาสติก 500 ซีซี
30101941  
กระบอกตวงพลาสติก 500 ซีซี

Plastic measuring cylinder 500 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 27 ใบ

฿ 350.00

กระบอกตวงพลาสติก 50 ซีซี
30101942  
กระบอกตวงพลาสติก 50 ซีซี

Plastic measuring cylinder 50 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 221 ใบ

฿ 100.00

กระบอกตวงพลาสติก 250 ซีซี
30101943  
กระบอกตวงพลาสติก 250 ซีซี

Plastic measuring cylinder 250 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 127 ใบ

฿ 180.00

กระบอกตวงพลาสติก 10 ซีซี
30101944  
กระบอกตวงพลาสติก 10 ซีซี

Plastic measuring cylinder 10 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ใบ

฿ 80.00

ขวดบีบน้ำกลั่น 250 ซีซี
3011048  
ขวดบีบน้ำกลั่น 250 ซีซี

Dispensing Bottle 250 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1499 ใบ

฿ 55.00

ขวดบีบน้ำกลั่น 500 ซีซี
3011049  
ขวดบีบน้ำกลั่น 500 ซีซี

Dispensing Bottle 500 cc.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1085 ใบ

฿ 65.00

ข้อต่อพลาสติกรูปตัวที ขนาด 6 มม. (10 อันต่อชุด)
3011131  
ข้อต่อพลาสติกรูปตัวที ขนาด 6 มม. (10 อันต่อชุด)

T-plastic connector dia.6 mm. (10 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 54 ชุด

฿ 250.00

ข้อต่อพลาสติกรูปตัววาย ขนาด 6 มม. (10 อันต่อชุด)
3011132  
ข้อต่อพลาสติกรูปตัววาย ขนาด 6 มม. (10 อันต่อชุด)

Y-plastic connector dia.6 mm. (10 pcs. set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 32 ชุด

฿ 250.00

ถังใส่น้ำกลั่นมีก๊อกปิด-เปิด 25 ลิตร
3016041  
ถังใส่น้ำกลั่นมีก๊อกปิด-เปิด 25 ลิตร

Aspirator Bottle With Spigot
สินค้า by order ( รอเข้าคลังประมาณ 3 วัน )

฿ 4,300.00

บีคเกอร์พลาสติก 50 มล.
30161795  
บีคเกอร์พลาสติก 50 มล.

Plastic Beaker 50 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 439 ใบ

฿ 30.00

บีคเกอร์พลาสติก 100 มล.
30161796  
บีคเกอร์พลาสติก 100 มล.

Plastic Beaker 100 ml.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 40.00

บีคเกอร์พลาสติก 250 มล.
30161797  
บีคเกอร์พลาสติก 250 มล.

Plastic Beaker 250 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 108 ใบ

฿ 50.00

บีคเกอร์พลาสติก 500 มล.
30161798  
บีคเกอร์พลาสติก 500 มล.

Plastic Beaker 500 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 178 ใบ

฿ 70.00

บีคเกอร์พลาสติก 1000 มล.
30161799  
บีคเกอร์พลาสติก 1000 มล.

Plastic Beaker 1000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 55 ใบ

฿ 120.00

บีคเกอร์พลาสติก 2000 มล.
30161800  
บีคเกอร์พลาสติก 2000 มล.

Plastic Beaker 2000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 72 ใบ

฿ 190.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 250 ml.
30161801  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 250 ml.

Beaker with handle (PP) 250 ml.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 75.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 500 ml.
30161802  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 500 ml.

Beaker with handle (PP) 500 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 136 ใบ

฿ 120.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 1000 ml.
30161803  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 1000 ml.

Beaker with handle (PP) 1000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 73 ใบ

฿ 150.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 2000 ml.
30161804  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 2000 ml.

Beaker with handle (PP) 2000 ml.
สินค้า by order ( นำเข้าประมาณ 60 วัน )

฿ 220.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 3000 ml.
30161805  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 3000 ml.

Beaker with handle (PP) 3000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 11 ใบ

฿ 400.00

บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 5000 ml.
30161806  
บีกเกอร์พร้อมหูจับ (PP) 5000 ml.

Beaker with handle (PP) 5000 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 12 ใบ

฿ 660.00

บิวเรตต์พลาสติก 25 มล.
3016267  
บิวเรตต์พลาสติก 25 มล.

Transparent acrylic burette 25 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 42 อัน

฿ 450.00

บิวเรตต์พลาสติก 50 มล.
3016268  
บิวเรตต์พลาสติก 50 มล.

Transparent acrylic burette 50 ml.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 24 อัน

฿ 600.00

หม้อดูดความชื้นขนาด 150 มม.
3019245  
หม้อดูดความชื้นขนาด 150 มม.

Desiccator (vacuum) size 150 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 3 ใบ

฿ 2,400.00

หม้อดูดความชื้นขนาด 200 มม.
3019246  
หม้อดูดความชื้นขนาด 200 มม.

Desiccator (vacuum) size 200 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 1 ใบ

฿ 3,800.00

หม้อดูดความชื้นขนาด 250 มม.
3019247  
หม้อดูดความชื้นขนาด 250 มม.

Desiccator (vacuum) size 250 mm.
สินค้าพร้อมจำหน่าย 2 ใบ

฿ 4,500.00

หลอดหยดพลาสติก (20 อันต่อชุด)
3019312  
หลอดหยดพลาสติก (20 อันต่อชุด)

Plastic Dropper (20 pcs./set)
สินค้าพร้อมจำหน่าย 193 ชุด

฿ 76.00

Page :   [ 1 ]   2
Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit