จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3091110

CaCl2 แคลเซียมคลอไรด์ 350 g.
Calcium chloride 350 g.

ราคา : ฿ 60.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 137 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : แคลเซียมคลอไรด์

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Calciumchloride

  สูตรโครงสร้าง : CaCl2

  ประโยชน์ : ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ (ละลายน้ำได้)

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นเม็ดของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น

  จุดเดือด : 1600 °C , จุดหลอมเหลว : 772 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  -ความคงตัวทางเคมี สารนี้มีความเสถียร ภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บ ถ้าเปิดภาชนะทิ้งไว้สารจะรับความชื้นจากอากาศ
  -สารที่เข้ากันไม่ได้ เมทริลไวนิลอีเธอร์ น้ำ สังกะสี โปรไมน์ไตรฟลูออไรด์ คนละตัวกับโบรไนด์ไตรฟลูออไรด์ แบเรียมคลอไรด์และกรดฟูรานเบอร์คาร์บอกซีลิก โลหะจะถูกกัดกร่อนอย่างช้าๆ ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์จะทำให้ อะลูมิเนียม (และอัลลอยด์) และทองเหลืองเกิดความเสียหาย
  -สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง สารที่กันไม่ได้
  -สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว เมื่อสารได้รับความร้อนสารจะสลายตัวปล่อยฟูมก๊าซพิษของคลอรีนแลอาจรวมตัวกับกรดซัลฟูริกและกรดฟอสฟอริก หรือน้ำ ที่อุณหภูมิสูงเกิดเป็นไฮโดรคลอไรด์ได้

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้เป็นสารไวไฟ

  การจัดเก็บ :
  -เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
  -เก็บในที่ที่แห้งและเย็นและมีการระบายอากาศในพื้นที่ดี
  -ป้องกันการเสียหายทางกายภาพ แคลเซียมคลอไรด์ที่ชื้นหรือสารละลายที่เข้มข้นสามารถกัดกร่อนเหล็กได้
  -แคลเซียมคลอไรด์จะถูกซับน้ำจากบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นสารละลายได้
  -ภาชนะบรรจุของสารนี้ที่เป็นถังเปล่า แต่มีการสารเคมีตกค้าง เช่น ฝุ่น ของแข็งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายสารเคมีแคลเซียมคลอไรด์,Calciumchloride,หาซื้อสารเคมีวิทยาศาสตร์,ขายสื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร์,ขายสื่อช่วยสอนวิทยาศาสตร์,แหล่งขายสารเคมี,บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์การศึกษา,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit