จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3096025

ปิโตรเลียมอีเทอร์ 40-60 450 cc.
Petroleum ether 40-60 450 cc.

ราคา : ฿ 450.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 9 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Petroleum Ether

  สูตรโครงสร้าง : -

  ประโยชน์ : ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล, เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ , ในการผลิตกระดาษ, ใช้ในการสกัดสาร ไม่ละลายน้ำ

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของเหลวสีเหลืองนวลกลิ่นน้ำมันเบนซิน

  จุดเดือด : 175-325 °C, จุดหลอมเหลว : -20 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะการใช้และการเก็บปกติ
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์เข้มข้น
  - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : สารที่เข้ากันไม่ได้ ความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟ

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้เป็นของเหลวและไอระเหยไวไฟ
  - ภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกสนิทอาจเกิดระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน
  - ส่วนผสมระหว่างไอระเหยกับอากาศจะเกิดการระเบิดได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ
  - ไอระเหยสามารถไหลแพร่กระจายไปบนพื้นสู่แหล่งจุดติดไฟและเกิดไฟย้อนกลับได้

  การจัดเก็บ :
  - ให้มีการป้องกันการเสียหายทางกายภาพ
  - เก็บในที่ๆเย็นและมีการระบายอากาศเป็นอย่างดี
  - แยกเก็บออกจากส่วนที่เข้ากันไม่ได้
  - ให้ออกห่างจากพื้นที่ที่อาจจะเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอย่างฉับพลันได้
  - ให้เก็บภายนอกอาคารหรือแยกเก็บให้ถูกต้อง
  - พื้นที่ที่เก็บและมีการใช้งานที่ที่ใช้จะต้องไม่เป็นพื้นที่สูบบุหรี่
  - ให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกาย
  - ภาชนะบรรจุจะต้องต่อเชื่อมและต่อลงดินสำหรับการถ่ายเทเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์ จัดให้มีการป้องกันการระเบิดจากการระบายอากาศ
  - อย่าให้เกิดความดัน ตัด เชื่อม ขัด บัดกรี การเจาะ การเสียดสี หรือการสัมผัสของภาชนะที่บรรจุกับความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ ไฟฟ้าสถิตย์หรือแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ
  - อย่าพยายามทำความสะอาดภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าเนื่องจากมีสารเคมีตกค้างอยู่ ยากต่อการเอาออก
  - ภาชนะบรรจุของสารนี้จะเป็นอันตรายเมื่อเป็นถังเปล่าจะมีสารเคมีตกค้าง เช่นไอระเหย

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

ขายปิโตรเลียมอีเทอร์,หาซื้อปิโตรเลียมอีเทอร์ ที่ไหน,ขายสารเคมีปิโตรเลียมอีเทอร์,แหล่งขายสารเคมี,หาซื้อสื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร์,ขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์,บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์,

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit