จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


CODE3097125

Na2S2O4โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ 450 g.
Sodium hydrosulphite 450 g.

ราคา : ฿ 140.00

ราคาล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สินค้าพร้อมจำหน่าย 15 ขวด

      Product Description + A | - A
 print this page    
  ชื่อสารเคมี : โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Sodium Hydrosulfite

  สูตรโครงสร้าง : Na2S2O4

  ประโยชน์ : เป็นสารเคมีใช้ทั่วไป ใช้เป็นสารถนอมอาหาร , ใช้ในการผลิตกระดาษ , ใช้ในการโพโตกราฟี และใช้ในการผลิตสารชนิดอื่น สารนี้ละลายน้ำได้

  คุณสมบัติทางเคมี : เป็นผลึกของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น

  จุดเดือด : - , จุดหลอมเหลว : 150 °C

  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียร
  - สารที่เข้ากันไม่ได้ : ทำปฏิกิริยารุนแรงกับความชื้น, สารออกซิไดซ์, กรด, เบส
  - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน, เปลวไฟ, แหล่งจุดติดไฟ, สารที่เข้ากันไม่ได้
  - สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : หลีกเลี่ยงสารละลายโซเดียมไนไตรล์, ผงอะลูมิเนียม, เมื่อสารสลายตัวในอากาศ เกิดก๊าซของกรดซัลฟูริก การสัมผัสความชื้น เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษ

  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
  - สารนี้สามารถลุกติดไฟได้ที่อุณหภูมิสูง ในระหว่างเกิดเพลิงไหม้จะเกิดสารออกซิไดส์
  - ในระหว่างเพลิงไหม้ เกิดโซเดียมซัลไฟด์ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

  การจัดเก็บ :
  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
  - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
  - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
  - เก็บห่างจากความร้อน, แหล่งจุดติดไฟ, สารที่เข้ากันไม่ได้ เช่น สารออกซิไดซ์, กรด, เบส, ความชื้น
  - ภาชนะที่ว่างปล่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ให้ไว้ในตู้ดูดควันสารเคมี

  ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

#Trending now

Loading


เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้ ( มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ) , ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง

Gammaco reserves the right to change the price without prior notice.
โปรดระบุรหัสสินค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อ ราคาและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit