สรุปผลการแข่งขัน WRO รอบชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย กรุงนิวเดลี

- ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open Category)
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีม PT GREEN MINDSTORMER จากสถาบัน Project Lab ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ทีม THE WINNER โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ได้อันดับ 5

- ประเภททั่วไป (Regular Category)
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีม DARK HORSE จาก สถาบันปัญญาโรบอท ได้อันดับ 4
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม จักรคำ 1 จาก โรงเรียนจักรคำคณาทร ได้อันดับ 6
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ทีม ศิษย์กตัญญู จาก ชมรมหุ่นยนต์ไทบ้าน และ ทรูคลิกไลฟ์ ได้อันดับ 4

- ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (WRO Football)
ทีม SG-1st จาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้อันดับ 6

 

ผู้ได้รับสิทธิ์โควต้าไปแข่งขัน ณ ประเทศอินเดีย กรุงเดลี ทั้งหมด 18 ทีม

ประเภททั่วไป (Regular Category) จำนวน 9 ทีม

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
- โรงเรียนบูรณาการคอมพิวเตอร์ (ICT School)ทีม ICT-P2N
- ศูนย์หุ่นยนต์ RoboMind Learning Centerทีม MM RoboMind
- ศูนย์หุ่นยนต์ P&P Robotทีม P&P
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
- โรงเรียนจักรคำคณาทรทีม จักรคำ 1
- โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาทีม NR robot 1
- โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาทีม NR robot 2
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
- ชมรมหุ่นยนต์ไทบ้านทีม ศิษย์กตัญญู
- ชมรมหุ่นยนต์ไทบ้านทีม ศิษย์บูชาคุณ
- โรงเรียนเทพมิตรศึกษาทีม TS05-Surat Thani

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open Category) จำนวน 3 ทีม

- (รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี) สถาบัน Project Labทีม PT GREEN MINDSTORMER
- (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) โรงเรียนเซนต์คาเบรียลทีม RBT-Anonymous
- (รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี) โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตทีม หลานย่าโม

ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (WRO Football) จำนวน 3 ทีม

- โรงเรียนเซนต์คาเบรียลทีม SG-1st
- โรงเรียนธัญบุรีทีม TB-พุทธรักษา
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียลทีม SG-RBT

ประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย (Advanced Robotice Challenge) จำนวน 3 ทีม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทีม ทิ้งทวน 2.5
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทีม Gen Sci. I
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทีม RoboAC_สัมปันโน